Factureren

Abonnementen ››
Parent Previous

Middels deze functie kunt u de abonnement facturering starten.Parameters factuurvoorstelMiddels deze velden kunt u selecteren welke abonnementen er gefactureerd moeten gaan worden.


T/m datum        De tot en met datum waarvoor de facturering moet lopen.

Debiteur        De range van debiteurnummers waarvoor er gefactureerd moet worden. Wilt u slechts 1 debiteur factureren dan moet de van en t/m debiteur gelijk zijn.

Dossiers        De range van dossiernummers waarvoor er gefactureerd moet worden


Na gedrukt te hebben op de knop worden de te factureren abonnementen getoond die voldoen aan het opgegeven filter.
Hier kunt u nog gegevens eventueel selecteren en deselecteren.


Na drukken op de knop wordt er een nieuw scherm geopend,Hier kunt u nog de gewenste opdrachtdatum instellen.

Na drukken op wordt de facturatie gestart, en kunt het het verloop van de facturatie volgen in het statusscherm:

U kunt eventueel nog ingrijpen door te drukken op de knop  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator