Installatie

Aan de slag ››
Parent Previous Next

Let op: raadpleeg voor het installeren van Abonnement+ eerst goed de systeemeisen door.


De installatie van Abonnement+ start u door te dubbelklikken op het installatiebestand:U kunt dit installatiebestand opvragen bij BPM Software B.V..

De installatie wizard

Na het dubbelklikken verschijnt het installatie programma, waarin u via een aantal schermen door de installatie wordt genavigeerd.Na het accepteren van de licentie-overeenkomst en het opgeven van de locatie van de programmabestanden, volgt het samenvattingsscherm:Klik op de knop Installeren om de installatie te starten.Druk op Voltooien om de installatie af te ronden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator