Toevoegen

Abonnementen ››
Parent Previous Next

Door te klikken op het icoontje: kunt u een nieuw abonnement toevoegen:
AlgemeenCode:                        Deze wordt automatisch gegenereerd aan de hand van de startwaarde die is opgegeven bij de instellingen.

Debiteur:                Deze kan alleen via gekozen worden uit de beschikbare debiteuren.

Contactpersoon        Deze kan via   gekozen worden nadat de debiteur is ingevuld uit de beschikbare contactpersonen, of kan handmatig ingevuld worden.


Nadat de debiteur is ingevuld worden automatisch het bij de debiteur geregistreerde Factuur- en Afleveradres gevuldFinancieel AlgemeenBetalingsconditie:        Deze kan alleen via gekozen worden uit de beschikbare betalingscondities

Kostenplaats:                Deze kan alleen via gekozen worden uit de beschikbare kostenplaatsen

Dossier:                Deze kan alleen via gekozen worden uit de beschikbare dossiers

Valuta:                Deze kan alleen via gekozen worden uit de beschikbare valuta's

Door middel van knop kan de initiële waarde weer in het veld gezet wordenFactuuropdrachtVerzamelcode                Deze kan via gekozen worden uit de beschikbare codes

Referentie                Deze kan via gekozen worden uit de beschikbare referenties. Deze is bovendien overschrijfbaar

Orderkorting                Hier kan ieder gewenst orderkortingspercentage gevuld worden met de knop . Deze is bovendien overschrijfbaar (o.a. voor de cijfers achter de komma)BTW en overigBTW berekenen        Hier heeft u de keuze uit 'Ja', 'Nee' of 'Verlegd'        

BTW scenario                Deze kan via gekozen worden uit de beschikbare scenarios

Rek. vorig jaar                Deze kan alleen via gekozen worden uit de beschikbare rekeningen

Rek. komend jaar        Deze kan alleen via gekozen worden uit de beschikbare rekeningen

Door middel van knop kan de initiële waarde weer in het veld gezet wordenFactuuradres        


Factuuradres                Deze wordt automatisch gevuld na de keuze van de debiteur. Deze kan bovendien aangepast worden door middel van . Bovendien kan deze handmatig overschreven worden


AfleveradresAfleveradres                Deze wordt automatisch gevuld na de keuze van de debiteur. Deze kan bovendien aangepast worden door middel van . Bovendien kan deze handmatig overschreven worden


Via de buttons    Periodes toevoegen, wijzigen, of  verwijderen.

Iedere periode is zichtbaar in een nieuw tabblad.Per periode kunt U


1. Datums ingeven over het te factureren abonnement(en)

2. Artikelen (abonnementen) ingeven.
De PeriodesOmschr        Vrij in te geven omschrijving van de periode zoals gefactureerd gaat worden (vb Maandelijks, Jaarlijks)

Interval        Per hoeveel maanden het abonnement gefactureerd gaat worden (vb 1 = maandelijks, 3 – per kwartaal, enz)

1e opdr        Datum waarop de eerste opdracht is (of zal worden) gemaakt

V                Volgende opdracht

L                Laatst (geplande) opdracht

Aantal gefact.        Aantal malen dat deze periode is gefactureerd

Einddatum        Nummer laatste factuuropdracht.


Actief                Vinkje aan, wordt meegenomen in de facturatie, Vinkje uit …

                   Let op: Als later het vinkje aangaat, probeert abonnementen plus alsnog alle facturen aan te maken voor de periode dat het abonnement inactief was.

Max facturen        Maximaal aantal facturen wat vanuit deze periode zal worden gefactureerd (0 is onbeperkt)

1e omzet        Datum waarop de eerste omzet zal worden geboekt        

V                Vvolgende omzet

L                Laatst (geplande) omzet

Laatste FO        Nummer laatste factuuropdracht.Gele velden kunnen niet worden aangepast, maar zijn op basis van de andere gegevens berekende velden {V en L} of data uit Multivers {Aantal gefact en laatste FO}Artikelen (abonnementen) ingeven.
Een aantal Artikelen kunnen samengenomen worden in een abonnement periode


Artikelcode        Na ingave van de artikelcode worden alle overige gegevens van het artikel opgehaald uit de database

Omschrijving        Omschrijving van het artikel behorende bij de artikelcode. (overschrijfbaar)

Aantal                Het aantal van deze artikelcode welke wordt afgenomen. (overschrijfbaar)

BTW                Het BTW-percentage welke voor dit artikel geldt. (overschrijfbaar)

Prijs                De prijs van dit artikel (overschrijfbaar)

Krt%                Korting percentage (overschrijfbaar)

Bedrag          (Aantal * prijs) - korting

Omzetrek.        Omzet rekening nummer (overschrijfbaar)

Kortingsrek.        Korting rekening nummer (overschrijfbaar)


Vrije velden:        Afhankelijk van het feit of u vrije velden heeft opgegeven zijn deze hier zichtbaar en muteerbaarNa het drukken op ' Opslaan' worden de geregistreerde gegevens opgeslagen in de database.Door te klikken een een van de volgende knoppen kunt u:

       Een artikelregel toevoegen

       Een artikelregel verwijderen

       Een artikelregel kopiëren

       Een artikelregel naar boven opschuiven

       Een artikelregel naar beneden opschuiven

       Van een artikelregel de prijzen en kortingen herberekenen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor