Instellingen

Algemeen ››
Parent Previous Next

Voordat u Analyse Plus voor het eerst in gebruik neemt, dienen een aantal zaken ingesteld te worden. Dit doet u in het scherm Analyse Plus v2.11 Instellingen.Licentie

Het gebruik van Analyse Plus vereist een geldige licentie. Deze kunt u ophalen door op de knop 'Licentie ophalen' te drukken. Hiervoor is een actieve internetverbinding noodzakelijk. Indien u geen geldige licentie van Analyse Plus heeft, zal eenmalig een DEMO-licentie worden geactiveerd, die 30 dagen geldig is. Gedurende deze tijd kunt u Analyse Plus zonder enige beperking uitproberen. Indien u na het verstrijken van de DEMO-periode geen geldige licentie heeft, zullen alle gebruikte Analyse Plus-formules een foutmelding in Excel genereren.

Cache

In veel gevallen is het denkbaar dat de gegevens die u in UNIT4 Multivers ophaalt, ondanks dat u de gegevens in Excel automatisch of handmatig ververst, niet zijn gewijzigd. Om het ophalen van gegevens zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, kunt u een zogenaamde cache instellen. De cache is een geheugenbuffer die de resultaten van de opgehaalde gegevens uit UNIT4 Multivers tijdelijk opslaat. Hierdoor zal Analyse Plus niet telkens UNIT4 Multivers vragen om gegevens, maar gebruik maken van de veel snellere cache. De maximale ouderdom van de cache kunt u apart instellen voor de offline en de online omgeving van UNIT4 Multivers.


Indien u de gegevens rechtstreeks uit UNIT4 Multivers wilt halen, terwijl de maximale ouderdom van de cache nog niet bereikt is, kunt u het opnieuw ophalen van de gegevens forceren door op de knop 'Wis cache' te drukken. Hierdoor worden de gegevens uit UNIT4 Multivers gehaald en opnieuw in een cache geplaatst.

Web ODBC

Analyse Plus werkt uitstekend met de online-omgeving van UNIT4 Multivers. Om een verbinding te maken met de online-omgeving dient de zogenaamde WebODBC van UNIT4 Multivers op uw PC geïnstalleerd te zijn. WebODBC wordt niet standaard met UNIT4 Multivers geïnstalleerd, maar wordt wel beschikbaar gesteld via de Selfservice site van UNIT4. Hier vindt u ook de instructies voor de installatie.


N.B.: Indien u wijzigingen aanbrengt in de instellingen, zullen deze pas bij het opnieuw opstarten van Excel van kracht worden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator