Instellingen SmartDoc+

Parent Previous Next

Instellingen SmartDoc+


De instellingen zijn administratie afhankelijk en worden in de administratie database geregistreerd. In het hoofdscherm van SmartDoc+ kunt u via het menu 'Bestand | Instellingen' de instellingenwijzigen.

Het is mogelijk om per administratie afwijkende instellingen te definiëren. Dit betekent bijvoorbeeld dat u voor elke administratie desgewenst andere sjablonen kunt gebruiken.

De instellingen kunnen alleen gewijzigd worden door de SYSTEEM gebruiker.Groep “Algemeen”

Toon niet gefiatteerde offertes:
       Indien aangevinkt kunnen alleen gefiatteerde offertes gekozen worden voor het aanmaken van de offerte in Word.
Afdrukteller ophogen na aanmaken offerte/factuuropdracht:
       Indien aangevinkt zal de afdrukteller van de offerte met 1 worden verhoogd nadat de offerte/factuuropdracht in Word is aangemaakt.
Geen artikel bijlage toevoegen indien credit bedrag

Indien aangevinkt zal er geen artikel bijlage aan de offerte/factuuropdracht worden toegevoegd voor artikelen welke met een credit (negatief) bedrag in de offerte zijn opgenomen.


Groep “Documenten en sjablonen”

Sjablonen:
       Hier selecteert u de directory waarin de sjablonen voor betreffende administratie zijn opgeslagen. De sjablonen worden gebruikt voor de aanmaak van de offerte/factuuropdracht.

       U dient er dan voor te zorgen dat uw medewerkers die met SmartDoc+ gaan werken voldoende rechten op deze mappen krijgen.

       Mocht SmartDoc+ op een server geïnstalleerd staan dan kunt u deze bestand locaties uiteraard ook kiezen.


       Documenten dienen Offerte, Order of Document genoemd te worden.

Afhankelijk van "Soort bron" keuze wordt als volgt gezocht:

N.B.: als er verschil is tussen een offerte en order, qua document inhoud, dan dient men zowel een bestand voor de offerte als voor de order aan te maken.

Indien het voor beide hetzelfde is, dan kan men een algemeen document met de naam "Document" aanmaken.

Als de bestandsnaam bepaald is, zal gezocht worden in een bepaalde map:       Documenten:
               Hier selecteert u de directory waarin de documenten voor betreffende administratie zijn opgeslagen. De documenten betreffen de bijlagen welke  u naar wens kunt laten toevoegen aan de offerte/factuuropdracht, zoals bijvoorbeeld de artikel bijlagen.


Word formaat:
       Hier geeft u aan in welk formaat de documenten en sjablonen zijn opgeslagen: “Word 97-2003 (*.doc/*.dot)” of “Word 2007-2010 (*.docx/*.dotx)”.


Groep “Labels”

Hier kunt u voor de bijlagen “Document 1”, “Document 2” en “Document 3” eigen labels invoeren.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator