Nieuw


  • Actie "Verhoog afdrukteller". Er worden 4 verschillende documentsoorten ondersteund:
    • Offerte ("Q").
    • Verkooporder ("S").
    • Factuur aangemaakt vanuit factuuropdracht ("I").
    • Inkooporder ("P").


NB: Op het moment van schrijven (8 mei 2016, API 1.8.1) is alleen "I" door de API geïmplementeerd. Bij de andere typen zult u van de API de melding ontvangen dat deze nog niet is geïmplementeerd.


  • Actie "Aanmaken abonnement" omgezet naar API en daarmee geschikt voor zowel offline als online.