Gewijzigd

 • Nieuwe API 1.8.2 opgenomen in Addin. Hiermee wordt ondermeer de "invalid column" foutmelding opgelost, welke met name bij aanmaken van een order kon voorkomen.
  LET OP: Deze vereist minimaal Unit4 Multivers versie 10.8.1. Versie 10.8.0 is dus niet voldoende.
 • Actie "Verwerken Factuuropdracht" is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Online.
 • In alle acties, waar vrije velden worden gebruikt, mag nu geen VV meer als voorvoegsel gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld: "NAAM=Harry" is correct; "VVNAAM=Harry" is niet (meer) correct. Deze wijziging was nodig omdat niet altijd goed kon worden bepaald of "VV" wel of niet toebehoord tot de naam van het vrije veld; bijvoorbeeld bij "VVPARTIKEL".
  LET OP: Indien er in de bestaande taken toch nog "VV" als voorvoegsel wordt gebruikt, dan zal dit bij die acties leiden tot een foutmelding. Controleer dus de acties waar vrije velden worden gebruikt.
 • Actie "Machtiging aanmaken" is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Online.
 • Actie "Aanmaken relatie adres" is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Online.
 • Actie "Aanmaken relatie persoon" is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Online.


Opgelost


 • In de actie "Inkooporder" is de foutmelding "Missing NULL keyword" opgelost.
 • Actie "Crediteur aanmaken" gaf een "datasource" foutmelding bij Unit4 Online en opgave bankrekeningnummer.