Build 712

Opgelost

 • Bij de actie 'Document Management: koppel document' ontstond een foutmelding als de inhoud van bepaalde velden kleiner was dan verwacht.


Build 711

Opgelost

 • Bij het gebruik van aantallen bij kostenplaatsen werd onterecht opgemerkt dat de projectcode gevuld moest zijn.

Gewijzigd

 • Bij de KRO-actie 'Inkoopfactuur' is het mogelijk om projectmutaties op te geven.
 • Bij de KRO-actie 'Inkoopfactuur' is het mogelijk om beginbalansmutaties op te geven.


Build 710

Opgelost

 • Zogenaamde KRO-acties werden niet opgeslagen, omdat de gegevens van de kop- en regelacties niet meer kon worden benaderd.


Build 709

Gewijzigd

 • De actie 'Wijzig order: toevoegen orderregel' is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Multivers Online.
 • De actie 'Wijzig order: toevoegen orderregel' ondersteunt nu ook het gebruik van de velden 'Magazijncode', 'Aantal leveren', 'Kortingspercentage', 'Leverdatum', 'Kostenplaats', 'Dossier' en vrije velden.

Opgelost

 • Case 3643/3644: Bij de actie 'Wijzig order: toevoegen orderregel' werd onterecht melding gemaakt over combinaties van diverse type artikelen en (niet) ingevulde aantallen.


Build 707

Gewijzigd

 • Unit4 Multivers API versie 1.9 is opgenomen in de Unit4 Multivers Addin. Dit betekent dat alle acties waarbij een refreshtoken ingegeven kan worden geschikt zijn gemaakt voor Unit4 Multivers Online.
 • In de afgelopen jaren is er een wildgroei ontstaan in de mappenstructuur van de Unit4 Multivers Addin. Deze structuur is opnieuw opgezet. Bij nieuwere versies van de Unit4 Multivers Addin zal deze verder worden verfijnd.
 • De actie 'Document Management: koppel document' is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Multivers Online.
 • De KRO-actie (Kop-Regel-Opslaan) 'Inkooporder aanmaken' is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Multivers Online.
 • Bij de KRO-actie 'Inkooporder aanmaken' is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van vrije velden op de regels.
 • De acties 'Prijsafspraak debiteur/artikel' en 'Prijsafspraak prijslijst/artikel' zijn komen te vervallen. In plaats hiervan is de KRO-actie 'Prijsafspraak' gekomen. Met deze actie is het mogelijk om meerdere prijsafspraakregels op te geven bij de prijsafspraak. Tevens is het mogelijk om, door opgave van het prijsafspraak-ID een bestaande prijsafspraak te wijzigen. Het prijsafspraak-ID staat vermeld in het veld PRIJSAFSPRK_ID in de PRIJSAFSPRAAK-tabel in Unit4 Multivers, maar wordt niet getoond in de gebruikersinterface van Unit4 Multivers.
  LET OP: Na het installeren van de addin zijn de acties 'Prijsafspraak debiteur/artikel' en 'Prijsafspraak prijslijst/artikel' niet meer te openen. Zorg daarom vóór de update dat de inhoud van deze acties bekend is, zodat deze naar de nieuwe actie kunnen worden omgezet.
 • De KRO-actie 'Prijsafspraak' is omgezet naar API en daarmee nu ook geschikt voor Unit4 Multivers Online.
 • De KRO-actie 'Memoriaal' ondersteunt nu ook boekingen in de beginbalans.

Opgelost

 • Indien vanuit verschillende Unit4 TaskManager omgevingen een KRO-actie (Kop-Regel-Opslaan) werd uitgevoerd, kon het voorkomen dat de mutaties van de ene omgeving terecht kwamen in de andere omgeving. Dit resulteerde in voorkomende gevallen dat de boeking in beide omgevingen niet kon worden opgeslagen. Alle KRO-acties zijn nu gewijzigd, zodat dit niet meer voor kan komen.
 • Case 2431: Bij het gebruik van een backslash in het veld voor de bestandsnaam, werd onterecht elke backslash dubbel vermeld in de database. Dit is nu opgelost.
 • Case 3302/3304: Bij het testen van de actie 'Verwerk factuuropdracht' wordt geen foutmelding meer gegeven.
 • Case 2692/3062: De bankgegevens bij een debiteur worden nu goed opgepakt.