Build 730

Opgelost

 • Bij het gebruik van de actie 'Memoriaalboeking: regel' was het invullen van de grootboekrekening verplicht, ook als het een debiteuren- of crediteurenboeking betrof.
 • Per abuis was de actie 'Land: aanmaken' niet beschikbaar gesteld in de Addin.

Build 729

Opgelost

 • Bij het gebruik van een bedragregel bij verkooporders/factuuropdrachten werd onterecht gemeld dat de opgegeven waarde geen getal was.

Build 728

Opgelost

 • De 'Unit4 API RefreshToken Generator' baseert zich nu op de nieuwste versie van de Unit4 Multivers API.


Build 727

Opgelost

 • Bij de actie 'Grootboek: aanmaken' zijn de velden 'Btw-scenario' en 'Niet-aftrekbare Btw' verwijderd.
 • Bij de KRO-actie 'Verkoopfactuur' werd in sommige gevallen het factuurtotaal niet juist berekend.


Build 726

Opgelost

 • Bij de actie 'Grootboek: aanmaken' werd een fout gegeven zodra je gebruik maakte van Rubriceringscode 2 en/of 3.


Build 725

Nieuw

 • Bij de acties 'Kas/Bank/Giro-boeking: regel' en 'Memoriaalboeking: regel' is het nu mogelijk om een afwijkende omschrijving bij een debiteuren- en crediteurenbetaling op te geven.


Build 724

Opgelost

 • Bij de actie 'Kas/Bank/Giro-boeking: kop' is de optie 'Boeken in beginbalans' verwijderd. Deze functionaliteit wordt nog niet ondersteund door de Unit4 Multivers API.


Build 723

Nieuw

 • De actie 'Artikel prijsinformatie' is toegevoegd. Door het opgeven van een aantal parameters (debiteurcode, artikelnummer, hoeveelheid, datum, etc.) wordt een dataset teruggegeven met de prijsinformatie. De informatie bestaat uit de (verreken-)prijs en de van toepassing zijnde korting.
 • De actie 'Haal notitietekst' is toegevoegd, waarbij door ingave van het notitie ID de ingegeven tekst van de notitie kan worden achterhaald.
 • De actie 'Persoon: aanmaken' is toegevoegd.
 • De actie 'Persoon: verwijderen' is toegevoegd.
 • In de actie 'Wijzig order: toevoegen orderregel' is het nu ook mogelijk om het geleverde aantal op te geven.
 • In de actie 'Wijzig order: wijzigen orderregel' is het nu ook mogelijk om het geleverde aantal en het kortingspercentage op te geven.
 • Bij de KRO-actie 'Kas/bank/giro-boeking' is het nu mogelijk om een beginbalansmutatie te maken.
 • Bij de KRO-actie 'Memoriaalboeking' is het nu mogelijk om debiteuren- en crediteurenbetalingen te boeken.
 • Bij de KRO-actie 'Verkoopfactuur' is het nu mogelijk om aan te geven of de betreffende factuur aangemaand mag worden. Indien deze waarde niet wordt ingevuld, worden de standaardinstellingen aangehouden.
 • De actie 'Land: aanmaken' is toegevoegd.
 • De actie 'Grootboek: aanmaken' is toegevoegd.
 • Bij de actie 'Inkoopfactuur: regel' is het mogelijk om een omschrijving bij de projectmutatie op te geven.

Gewijzigd

 • Bij het verwerken van een factuuropdracht wordt het opdrachtnummer als resultaat terug gegeven indien de verwerking foutloos is uitgevoerd.
 • Bij de KRO-actie 'Kas/bank/giro-boeking: kop' is de optie 'Beginsaldo KGB voor deze boeking' verwijderd, omdat deze niet wordt ondersteund door de API.

Opgelost

 • In de KRO-actie 'Inkoopfactuur' werd, in situaties waarbij projectgegevens werden aangeleverd, alleen geboekt op 'Onderhanden Werk'. Vanaf deze versie wordt rekening gehouden met de journalisering van het project.
 • In de actie 'Artikel aanmaken' werd onterecht een foutmelding gegeven indien de waarde voor de artikelgroep een asterisk (*) bevatte, terwijl de omzetrekening en kortingrekening waren ingevuld.
 • In de actie 'Verkooporder aanmaken: kop' konden slechts 254 tekens in de velden voor 'Factuuradres' en 'Afleveradres' ingevuld worden. Dit is nu zonder restrictie. De aangeboden hoeveelheid tekens naar Unit4 Multivers blijft evenwel aan het maximum van 254 karakters gebonden.
 • Onder bepaalde omstandigheden werden negatieve bedragen in verkoopfactuurregels toch positief ingeboekt.

UBL facturen

In deze versie kan het aanmaken van een UBL-factuur uit Multivers alleen op een offline-administratie worden uitgevoerd.