Build 744

Gewijzigd

 • Alle wijzigingen tot en met versie 6.5.193.744, behalve de uitbreiding van het omschrijvingsveld (van 30 naar 100 karakters) is beschikbaar gesteld.


Build 739

Opgelost

 • Indien de datums in het tabblad 'Datums' leeg werden gelaten werd bij de actie 'Abonnement: aanmaken' een foutmelding gegeven dat de lege datum geen geldige datum is. Dit is nu opgelost.


Build 738

Opgelost

 • De actie 'Verkooporder: verwijder regel' gaf een foutmelding over missende grootboekrekeningen. Dit is nu opgelost.


Build 737

Opgelost

 • Met de KRO-actie 'Order aanmaken' kon geen bedrag-regel worden ingevoerd. Dit is nu wel mogelijk.


Build 736

Opgelost

 • Met de actie 'Relatie: aanmaken' kon geen bestaande relatie worden aangepast. Dit is nu wel mogelijk.


Build 735

Opgelost

 • Bij de actie 'Vrije tabel: regel toevoegen' werd een foutmelding gegeven bij het toevoegen van een nieuw record.


Build 734

Opgelost

 • Bij de KRO-actie 'Verkooporder' werd bij een boekingsverschil automatisch BTW-code 0 en BTW-soort 'Goederen' geboekt. Indien de verschillenrekening zonder buiten BTW was ingericht, resulteerde dit in een foutmelding. De actie 'Verkooporder: kop' is uitgebreid met extra opties om aan te geven bij een verschillenboeking.


Build 733

Nieuw

 • De actie 'Verkooporder: verwijder regel' is toegevoegd. Met deze actie is het mogelijk door opgave van een opdracht- en opdrachtregelnummer een specifieke regel te verwijderen. Uiteraard dient de status van de order dusdanig te zijn dat dit volgens de Unit4 business rules wordt toegestaan.

Opgelost

 • Bij de actie 'Debiteur: aanmaken' werd de optie 'BTW berekenen factuuropdrachten' niet doorgevoerd in Unit4 Multivers.


Build 732

Opgelost

 • Bij de KRO-actie 'Inkooporder' was het verplicht een magazijncode, artikel en aantal op te geven. Het is nu toegestaan om deze velden leeg te laten.


Build 731

Nieuw

 • Ondersteuning voor API 1.9.2.

Opgelost

 • Bij de acties 'Verkoopboeking' en 'Inkoopboeking' kan opgegeven dat het een beginbalansboeking betreft. In deze gevallen hoeft geen regel geboekt te worden. De sluitboeking zal automatisch op de rekening 'Tussenrekening beginbalans' geboekt worden (ook als er een andere verschillenrekening is opgegeven).
 • Indien met de actie 'Memoriaalboeking' een beginbalansboeking wordt uitgevoerd, zal een eventueel saldo automatisch worden geboekt op de rekening 'Tussenrekening beginbalans'.