Build 745

Opgelost

 • Bij het verwerken van een factuuropdracht werd het transactienummer automatisch door Unit4 Multivers bepaald en toegekend. Hierdoor werd het aantal boekingen beperkt binnen het verkoop dagboek. Vanaf deze versie is het mogelijk om expliciet een transactienummer op te geven. Indien het transactienummer niet wordt opgegeven, zal de nummering aan Unit4 Multivers worden overgelaten.


Build 744

Opgelost

 • Bij een inkoop-/verkoopfactuur werd in sommige gevallen onterecht de vervaldatum aangepast a.d.h.v. de betalingsconditie, terwijl deze expliciet ingesteld moest worden. Vanaf deze versie wordt eerst gekeken of er een specifieke vervaldatum is ingevuld, daarna of bij de inkoop-/verkoopfactuur de betalingsconditie staat vermeld. Tot slot wordt gekeken naar de instelling van de betalingsconditie bij de crediteur/debiteur. Indien in gevallen dan nog geen vervaldatum bepaald kan worden, volgt een foutmelding.


Build 743

Opgelost

 • Indien bij een debiteur, waarbij een machtiging is geregistreerd, een verkoopfactuur werd geboekt met een betalingsconditie zonder SEPA, resulteerde dit in de volgende foutmelding: "Er kan alleen een machtigingsnummer gekozen worden, wanneer een SEPA betalingsconditie gekozen is". Indien nu een betalingsconditie zonder SEPA wordt gekozen bij het boeken, wordt de machtiging expliciet buiten beschouwing gelaten.


Build 742

Gewijzigd

 • Bij de actie 'Order aanmaken: regel' werd een eigen controle gedaan op het gebruik van een artikelcode in combinatie met een bedrag. Deze controle is eruit gehaald. Vanaf nu wordt de controle door de API van Unit4 Multivers uitgevoerd.


Build 741

Gewijzigd

 • Indien bij de actie 'Bankrekening: aanmaken' een volgnummer werd opgegeven, dat niet bestond, werd hier (terecht) een foutmelding op gegeven. Er is een nieuw veld, genaamd 'Toevoegen bij niet bestaand volgnummer', toegevoegd aan de actie. Indien hier de waarde 'J' ingevuld wordt, zal alsnog een nieuwe bankrekening aangemaakt worden. Bij het niet invullen van de waarde zal standaard 'N' ingevuld worden.


Build 740

Nieuw

 • Ondersteuning voor versie 1.9.3 van de Unit4 Multivers API is toegevoegd.
 • In de volgende acties is het mogelijk om het boekjaar en de periode automatisch te laten bepalen door de boekings- of factuurdatum:
  • Memoriaalboeking
  • KBG-boeking
  • Inkoopfactuur
  • Verkoopfactuur

Hierdoor zijn de invoervelden van 'Boekjaar en 'Periode' alleen verplicht indien de waarde van het veld 'Boekjaar/periode a.d.h.v. boekingsdatum' niet 'Ja' is.

 • In de actie 'Wijzig order: wijzig orderregel' is het nu ook mogelijk om de omschrijving in de regel aan te passen.
 • In de actie 'Uurmutatie aanmaken: regel' is een optie opgenomen om ook het kortingspercentage (0-100%) in te geven.
 • De actie 'Betalingsconditie: aanmaken' is toegevoegd.
 • De actie 'Leveringsconditie: aanmaken' is toegevoegd.
 • De lengte van omschrijvingen bij financiële boekingen is vergroot van 30 naar 100 karakters.
 • De actie 'Contactpersoon: aanmaken' is uitgebreid met de volgende onderdelen:
  • Vrije velden
  • Interne rollen
  • Externe rollen

Voor het gebruik van de interne en externe rollen zijn de volgende regels van toepassing:

  • Bij de interne en externe rollen kan door middel van een uitroepteken (!) aangegeven worden dat het een voorkeursrol betreft.
  • Bij externe rollen is het verplicht om een relatienummer op te geven.
  • Indien bij externe rollen een rol wordt gekozen, wordt altijd de rol 'Contactpersoon algemeen' geactiveerd.
  • Indien bij externe rollen de rol 'Contactpersoon algemeen' wordt uitgezet, worden alle overige rollen eveneens uitgezet.
  • Het uitzetten van de externe rol 'Contactpersoon algemeen' heeft voorrang op het aanzetten van een andere willekeurige externe rol.
 • De actie 'Bankrekening: aanmaken' is toegevoegd. Met deze actie wordt het mogelijk om bankrekeningen aan te maken en te wijzigen bij debiteuren en crediteuren.
 • Met de actie 'Vrije tabel: regel toevoegen' is het nu ook mogelijk om een bestaande regel te wijzigen door het opgeven van de betreffende GUID. Deze waarde wordt in de vrije tabel opgeslagen in het veld 'GUID_ITEM'.
 • De actie 'Vrije tabel: regel verwijderen' is toegevoegd.
 • De actie 'Debiteur: wijzig intrastat gegevens' is geschikt gemaakt voor Unit4 Multivers Online.
 • De actie 'Artikel: artikelomschrijving' is toegevoegd.

Opgelost

 • De uitvoerwaarde van de actie 'Vrije tabel: regel toevoegen' gaf niet de GUID van de toegevoegde regel terug als uitvoerwaarde, maar telkens dezelfde (van het eerste record).
 • De actie 'Verkoopfactuur: genereer UBL-factuur' gaf onterecht melding over een in te vullen refreshtoken.
 • Bij de actie 'Contactpersoon: aanmaken' hoeven de waardes voor de velden 'Geslacht' en 'Status' niet meer persé in hoofdletters te worden opgegeven.
 • Bij de actie 'Contactpersoon: aanmaken' werden sommige velden altijd in hoofdletters opgeslagen, ook als deze in kleine letters werden opgegeven.