Build 3

Nieuw

 • Ondersteuning voor versie 1.10 van de Unit4 Multivers API is toegevoegd (compatibel vanaf versie 10.10 van Unit4 Multivers).
 • Bij Prijsafspraken is het nu mogelijk om een prijsafspraak op basis van een artikel toe te voegen aan Multivers.
 • De Kas/Bank/Giro- en de Memoriaal-boeking zijn beide aangepast aan de nieuwe BTW-structuur van Unit4 Multivers versie 10.10.
 • De acties 'Inkoopfacturen: importeer XML orders', 'Orders: exporteer naar XML' en 'Orders: importeer XML orders' zijn allemaal aangepast aan de nieuwe BTW-structuur van Unit4 Multivers versie 10.10.
 • Bij de volgende acties is het aantal toegestane karakters bij de omschrijvingsvelden uitgebreid tot 100:
  • Memoriaalboeking
  • Kas/Bank/Giro-boeking
  • Inkoopfactuur
  • Verkoopfactuur(-regel)
 • De actie 'Verkoopfactuur: genereer UBL-factuur' is nu ook beschikbaar voor Unit4 Multivers Online.

  LET OP:
  Het veld 'Extra info in factuurregels' bij de actie 'Verkoopfactuur: genereer UBL-factuur' is komen te vervallen. Indien het nodig is deze gegevens toch mee te sturen, dan is een aparte UBL Addin beschikbaar.
  Informeer in dit geval bij BPM Software B.V. voor de mogelijkheden.

 • Bij de actie 'Verkoopfactuur: genereer UBL-factuur' wordt nu ook het factuurdocument in de XML opgenomen. Indien geen waarde is ingevuld in het veld 'Bestandspad afwijkend factuurdocument' is ingegeven, wordt het standaard PDF-factuurdocument meegestuurd.

Gewijzigd

 • Databases worden alleen nog geteld voor de (licentie-)units indien er géén foutmelding optreedt bij de uitvoer van een actie. Bij KRO-acties wordt de database alleen geregistreerd bij de Opslaan-actie.