Nieuwe functionaliteiten:


 • Aparte versies voor Unit4 TaskManager en BPM Server.
 • Database nu, naar keuze, MS SQL Server of Firebird i.p.v. de lokale database zoals die in versie 5 werd gebruikt.
 • Elke omgeving kan optioneel een andere database toegewezen worden.
 • Herziene Remote Verkenner. Vrijheid om zelf mappen te kunnen kiezen in een of meerdere tabbladen.
 • Direct in client kan nu eenvoudig tussen omgevingen gewisseld worden.
 • Uitgebreide test modus met diverse instelmogelijkheden en nieuwe functies.
 • Herziene taak log met uitgebreide taak log filters.
 • Herzien login venster.
 • In een taak dient nu verplicht een taak eigenaar te worden opgegeven.
 • Taken kunnen beveiligd worden met een wachtwoord. Indien nodig kan (alleen) BPM Software de taak tijdelijk (maximaal 2 uur) openzetten via een dagcode.
 • In taak actie lijst worden diverse instellingen in een aparte "attributen" kolom getoond, zodat deze direct zichtbaar zijn zonder de actie te hoeven openen.
 • Taken en acties kunnen nu eenvoudig tussen omgevingen gekopieerd worden via kopieer/plakken.
 • Een taak of geheugenveld kan nu maximaal door een persoon gelijktijdig geopend worden.
 • Import en export van globale geheugenvelden. Globale geheugenvelden worden standaard meegenomen in de Alive bijlage.
 • Nieuw export bestand formaat (extensie BEX). Een van de voordelen is een kleinere bestand grootte.
 • De client kan meerdere malen geopend worden. Zo kunt u bijvoorbeeld taken gemakkelijker vergelijken (naast elkaar zetten). Een wijziging in de ene instantie (b.v. nieuwe map of taak) zal meteen ook in andere instantie zichtbaar worden. Dit geldt ook bij verschillende instanties geopend door meerdere gebruikers.
 • Versie beheer voor taken. U kunt nu zien wie en wanneer een taak heeft gewijzigd en desgewenst teruggaan naar een vorige versie.
 • Telling/controle units werkt nu per licentie i.p.v. per omgeving. In omgeving instellingen kunt u nu ook geen maximaal aantal units meer instellen. Bijkomend voordeel hiervan is dat bij een licentie ophoging de omgeving niet meer hoeft te worden aangepast.
 • De inhoud/weergave van Alive en fouten notificatie e-mails is gewijzigd.
 • Waarschuwingen worden niet meer direct genotificeerd indien bij de taak is ingesteld dat een fout direct genotificeerd moet worden. Direct notificeren werkt nu dus alleen bij fouten.
 • Excessief vullen van het taak log is nu begrenst. De maximale waarde is nu 500 tekens en taken die heel veel acties in korte tijd uitvoeren worden niet volledig gelogd (dan alleen expliciet aangegeven acties en/of acties die niet vaak worden uitgevoerd).
 • Minimum interval is nu 5 seconden (was 10 seconden).
 • Client/server communicatie werkt nu alleen nog maar binnen een netwerk. Buiten het netwerk moet er gebruik worden gemaakt van een VPN.
 • In de Administrator Client is een tabblad toegevoegd waarin alle draaiende taken (in alle omgevingen) worden getoond.
 • Actie "Tekst opmaken" uitgebreid met een optie om direct naar een bestand weg te kunnen schrijven.
 • Nieuwe functies: IsTaskRunning, IfTest en IsTest.
 • In de omgeving is de optie "Limiteer mappen" en "Limiteer gebruikers" verwijderd. Een taak kan nu dus altijd alle mappen aan, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een command-line tool onder de "Program Files" map. U dient dit desgewenst zelf op Windows niveau te beperken.
 • Nieuwe tekst opmaak code HEC. In tegenstelling tot HE vervangt deze CRLF niet met een BR tag.
 • Nieuwe tekst opmaak code HDB. In tegenstelling tot HD vervangt deze de BR tags niet door een CRLF.
 • Retry functionaliteit toegevoegd aan database acties om foutmeldingen als bijvoorbeeld een "deadlock" zo mogelijk te voorkomen.
 • Actie "Dataset uit XML" kan nu ook een XML lezen uit een geheugenveld (bijvoorbeeld waarde databaseveld) en de query kan dynamisch worden bepaald (handig bij wisselende inhoud XML).
 • Geheugenvelden delen nu alle opties. Geen verschil meer tussen de verschillende typen. Wijziging van een optie leid nu niet meer tot een wijziging van de prefix (b.v. & naar #).
 • Addins kunnen nu geïnstalleerd worden zonder het programma te stoppen.
 • Herziene zoek functionaliteit. Er kan nu globaal gezocht worden over alle taken heen en in de zoekresultaten kan doorgeklikt worden naar de taak of geheugenveld. Ook direct in de taak kan nu worden gezocht waarbij de acties duidelijk worden aangegeven.
 • Verbeterde installatie procedure.
 • Nieuwe actie "Aanmaken FTP map".
 • De tekst opmaakcodes KEY en TAG laten nu lege waarden toe. In dat geval zal de "Default" waarde worden teruggegeven.
 • Licentie waarschuwingen worden nu in de fouten notificatie van de omgeving getoond.
 • Waarschuwing bij uitzetten automatisch uitvoeren taken.
 • Statusbalken inhoudelijk gewijzigd (meer informatie).
 • In bestandsmonitor kan nu ook de Remote Verkenner worden gebruikt om mappen en/of bestanden aan te wijzen.
 • Actie "Excel rapport" exporteert nu naar een enkel "static" HTML bestand i.p.v. een dynamische versie met meerdere bestanden en mappen. Hierdoor kunt u nu deze output gemakkelijker gebruiken als bijvoorbeeld een e-mail tekst.
 • Actie "Dataset uit CSV" ondersteunt nu ook waarden met CRLF erin.
 • Actie "Log bericht" toont nu altijd alle typen berichten; dus niet meer alleen type "Gebruiker".
 • Resultaat Addin actie (bijvoorbeeld aangemaakte ordernummer) wordt nu direct als Addin actie resultaat in het taak log getoond, waardoor een aparte log actie niet meer nodig is.
 • Time-out in taak heeft nu een verhoogd maximum van 24 uur.
 • Nieuwe actie "En Anders Indien" ("ElseIf").
 • Het formaat en positie van een actie venster wordt nu per taak actie onthouden. Bijvoorbeeld: een log actie op regel 1 kan dus een groter formaat hebben (b.v. nodig vanwege lange waarde) dan de log actie op regel 2 (b.v. kleiner formaat daar handiger).
 • In actie "Uitvoeren SQL" kunnen nu ook database gerichte commando's worden opgegeven zoals uitvoeren database backup en stored procedure.
 • Globaal (in instellingen) maximum aantal lus iteraties is nu praktisch onbeperkt instelbaar (dus niet meer maximaal 9999).
 • Meer tijd interval mogelijkheden bij fout notificaties. Een interval van bijvoorbeeld 4 uur is nu mogelijk.
 • Velden in omschrijving actie kunnen nu optioneel (instellingen taak) in taak log worden uitgepakt (= waarde tonen), waarmee dan vaak een extra taak log actie kan worden bespaard.
 • In taak actie lijst springen de diverse niveaus meer in, zodat deze duidelijker te onderscheiden zijn.
 • Diverse andere kleine verbeteringen.


Opgelost:


 • Functie categorieën nu in de gekozen taal (dus niet meer alleen Engels).
 • Nieuwe en gedupliceerde taken worden nu onderaan de taken lijst toegevoegd.
 • In connectiestrings kan het wachtwoord nu een puntkomma of "is" teken ("=") bevatten.
 • In actie "Tekst samenstellen" worden voorloop spaties niet meer verwijderd.
 • Incidentele foutmelding "Cannot download license" of "LicenseUID doesn't exist" opgelost.
 • Oplossing foutmeldingen m.b.t. dubbele kolomnamen bij actie "Dataset uit XML".
 • Automatische detectie van cirkelverwijzingen in velden. Voorkomt "stack overflow" foutmelding.
 • Een draaiende taak kan niet meer worden verwijderd. Taak moet nu eerst gestopt worden.
 • Controle toegevoegd op juistheid e-mail adressen in Alive en fouten notificatie instellingen.
 • In bestandsmonitor is het niet meer mogelijk om een interval op 0 te laten staan.
 • In actie "Dataset CSV" is een retry functionaliteit toegevoegd om "lock" foutmeldingen te voorkomen.
 • Diverse niet kritieke (of aandacht vragende) foutmeldingen worden niet meer genotificeerd.
 • In de installatie is het niet meer mogelijk om, bij een bestaande installatie, een andere map te kiezen.
 • Resultaat test van een connectiestring bij ODBC/OLEDB toont nu werkelijke foutmelding zodat eventuele connectie problemen beter herkent kunnen worden.
 • Normale melding (i.p.v. technische fout) bij openen niet (meer) bestaande taak.
 • Snellere beschikbaarheid client aanmelding op server. Soms werd de beschikbaarheid van het server proces vertraagd door ophalen server informatie, waardoor een te snelle client aanmelding soms leidde tot een connectie foutmelding (omdat server proces nog niet gereed was).
 • Bij import van taken wordt de verwijzing naar subtaken nu behouden (indien hoofd- en subtaken gelijktijdig worden geïmporteerd).
 • Maatregelen om excessief vullen van repeterende fouten in de database te voorkomen.
 • Onjuiste parameter invoer bij functie DateIncSpecDays geeft voortaan een foutmelding.
 • Actie "Stop taak" stopt nu de hoofdtaak indien deze actie wordt gebruikt in een subtaak.
 • Actie "Dataset uit Excel" neemt nu altijd alle rijen mee (dus altijd vanaf rij 1). Soms werden de eerste rijen niet meegenomen indien het Excel bestand een "Used range" had ingesteld welke bijvoorbeeld begon op regel 2.
 • In actie "E-mail" verzenden is de fout opgelost welke optrad indien een geheugenveld werd gebruikt waarin diverse bestanden waren opgegeven gescheiden door CRLF.
 • Indien veel acties in een keer werden verwijderd of gewijzigd kon het voorkomen dat de actie lijst leeg werd weergegeven (terwijl acties nog wel gewoon aanwezig zijn). Dit probleem is verholpen.
 • In de actie "Dataset uit IMAP" werden, bij sommige mail servers, de e-mail adres filters niet goed uitgevoerd. Er is een work-around toegevoegd, waardoor de filters, in zo'n situatie, wel altijd goed werken.
 • Diverse overige kleine bugs opgelost.