Opgelost:


  • Correctie onjuiste positionering vensters op tweede scherm (bij 2 of meer monitoren).
  • Actie "Stop taak" werd ten onrechte als waarschuwing in fouten notificatie getoond.
  • Indien BEX bestand geen globale geheugenvelden bevat, werd er een foutmelding getoond bij import globale geheugenvelden.