Opgelost:


  • Actie "Dataset uit CSV" & "Dataset uit Excel":
    Wanneer een kolom de letter Z bevatte, dan werd deze ten onrechte gezien als ongeldig teken en daarmee omgezet naar een underscore of verwijderd (indien eerste of laatste teken in kolomnaam).
  • Indien de database geconverteerd is vanuit versie 5.3.219 dan kon het voorkomen dat het bestand pad van een bijlage eindigde met een ">" teken, waardoor er uiteindelijk een "bestand bestaat niet" foutmelding volgde bij uitvoering van de actie.
  • In versie 6 zijn de geheugenveld prefix coderingen % en # vervallen. Bij de conversie worden deze velden bewust niet automatisch omgezet naar de enige nog gebruikte prefix coderingen ! en &. Tijdens de uitvoering van een taak worden deze wel correct herkend als een taak (% = !) of globaal (# = &) geheugenveld. Dit ging echter nog niet goed wanneer de waarde van een geheugenveld een ander geheugenveld bevatte met prefix % of #.
  • Versienummer werd niet correct weergegeven (b.v. 6.00 i.p.v. 6.03).
  • De menuoptie [Help, Controleer op nieuwe versie] gaf ten onrechte aan dat de huidige versie de meest recente is op het moment dat er een nieuwe versie beschikbaar is.