Verbeterd:


 • Database conversie 5 naar 6:
  Indien de database van versie 5 gelijknamige globale geheugenvelden bevat, dan volgde een onduidelijke foutmelding. Dit is aangepast zodat nu duidelijk wordt aangegeven welk globaal geheugenveld het betreft, zodat dit in versie 5 kan worden aangepast.


Opgelost:


 • Actie "Excel rapport":
  In sommige situaties, bij bepaalde Excel bestanden (zoals met name lege), kon het voorkomen dat de export naar PDF of HTML een "HREF" foutmelding gaf.
 • Actie "E-mail verzenden":
  Bij sommige IMAP servers werd geen volledige lijst van beschikbare mappen weergegeven. Deze lijst wordt o.a. weergegeven bij een foutmelding, bijvoorbeeld wanneer u een niet bestaande map opgeeft.
 • Actie "Sorteer PDF":
  Bij sommige PDF bestanden werd de aanwezige tekst niet uitgelezen, waardoor er onnodig een OCR procedure werd opgestart.