Gewijzigd:


  • Actie Web POST:
    Nieuwe parameter voor opgave een of meerdere HTTP headers. Veel web services vragen om authenticatie gegevens, zoals bijvoorbeeld tokens, welke dan als een zogenaamde header moeten worden opgegeven. Elke gewenste header kan nu naar eigen inzicht toegevoegd worden. Dus niet beperkt tot alleen authenticatie.

Opgelost:


  • Formulier "Wijzig geheugenveld":
    De maximale standaard waarde voor een geheugenveld is 8000 tekens. Desondanks liet het formulier een waarde van 10.000 tekens toe wat, bij overschrijding van de 8000 tekens, leidde tot een database fout.

    NB: Deze beperking van 8000 tekens geldt alleen voor de standaard waarde. Tijdens de uitvoering van een taak geldt er geen beperking op de grootte van de inhoud in een geheugenveld.