Nieuw:


 • Functie Luid.
  "Luid" staat voor Local Unique Identifier. Met deze functie kunt u steeds een unieke codering laten generen welke praktisch uniek is voor de lokale PC, maar in de praktijk eigenlijk ook wel globaal uniek. Deze functie is te vergelijken met een GUID ("Global Unique Identifier"). Het voordeel van de functie Luid t.o.v. de functie Guid is dat Luid een code genereert van 11-12 tekens, terwijl dit bij de Guid 38 tekens is. Luid kan dus bijvoorbeeld handig zijn om ruimte te besparen in een database.

Gewijzigd:


 • Handleiding:
  De handleiding is bijgewerkt naar versie 6 en bovendien is er nu een aparte versie voor Unit4 TaskManager en BPM Server. De geïnstalleerde versie zal automatische de bijbehorende versie van de handleiding openen.

Opgelost:


 • Actie SQL Uitvoeren:
  Gebruik van BLOB velden kon soms een fout opleveren.
 • Foutmelding "Server stopped, because cannot connect with administrator database".
  Deze foutmelding zou nu niet meer, of in ieder geval veel minder, mogen voorkomen. Deze fout was/is niet kritiek indien deze incidenteel of niet te vaak voorkomt. Mocht deze nu nog steeds regelmatig voorkomen, dan vernemen wij dat graag.
 • Foutmelding "Could not write counters".
  Deze foutmelding zou nu niet meer, of in ieder geval veel minder, mogen voorkomen. Deze fout was/is niet kritiek indien deze incidenteel of niet te vaak voorkomt. Mocht deze nu nog steeds regelmatig voorkomen, dan vernemen wij dat graag.