Opgelost:


  • Bij gebruik van de FireBird database kon bij het opslaan van een globaal geheugen veld een "Token unknown" foutmelding optreden.