Nieuwe functionaliteit


 • De volgende algemene functie is toegevoegd:
  • {@TaskUID}, voor het weergegeven van de huidige taak UID.
 • De volgende datumfuncties zijn toegevoegd:
  • {@DateTimeBetween}, voor het berekenen van de aangegeven periode tussen twee datum/tijd waarden.
  • {@ExtractDateTime}, voor het extraheren van een datum uit een opgegeven tekenreeks.
 • De volgende logische functies zijn toegevoegd:
  • {@IfDate}, een samenvoeging van de {@If}- en {@IsDate}-functies, waarbij het resultaat afhankelijk is van de aanwezigheid van een datum/tijd-waarde.
  • {@IfEqualString}, een samenvoeging van de {@If}- en {@IsEqualString}-functies, waarbij het resultaat afhankelijk is van de vergelijking tussen twee teksten.
  • {@IfNumeric}, een samenvoeging van de {@If}- en {@IsNumeric}-functies, waarbij het resultaat afhankelijk is van de aanwezigheid van een numerieke waarde.
 • De volgende numerieke functies zijn toegevoegd:
  • {@Abs}, voor het weergeven van de absolute waarde van een opgegeven numerieke waarde.
  • {@Calc}, voor het snel doen van berekeningen.
  • {@Round}, voor het afronden van een numerieke waarde volgens een bepaalde veelvoud en richting.
 • De volgende tekstfunctie is toegevoegd:
  • {@ExtractCharacters}, voor het extraheren van een tekenreeks uit een opgegeven tekenreeks.

Gewijzigde functionaliteit


 • Bij de functie {@IsNumeric} wordt geen foutmelding getoond indien de te controleren waarde een lege waarde is. Indien een lege waarde wordt opgegeven, zal het resultaat Onwaar zijn.
 • Bij de functie {@IsDate} wordt geen foutmelding getoond indien de te controleren waarde een lege waarde is. Indien een lege waarde wordt opgegeven, zal het resultaat Onwaar zijn.
 • Diverse wijzigingen ter voorbereiding van versie 8 van BPM Server en Unit4 TaskManager.
Let op:
 • Vanaf deze versie wordt gewerkt met de Crystal Reports Runtime versie 13.0.21 (32-bits). Indien er in taken gebruik wordt gemaakt van de actie 'Crystal Reports uitvoeren', dan MOET deze versie van Crystal Reports Runtime geïnstalleerd worden. Vóór de installatie van deze versie dient eerst elke oudere Runtime-versie verwijderd te worden.

Verbeteringen


 • Bij de functie {@IsEqualString} werd geen rekening gehouden met een verschil tussen hoofdletters en kleine letters, ook indien dit expliciet was aangegeven.
 • Diverse prestatieverbeteringen en foutoplossingen.

In deze release opgenomen cases


971, 1265, 1321, 1359, 1517, 1548, 1606, 1654, 1656, 1686, 1729, 1747, 1753, 1840, 1863, 1954, 2267, 2295, 2344, 2356, 2374, 2683, 2710, 2878, 3528, 3867