Nieuwe functionaliteit


  • Ondersteuning voor FTP over SSH (SFTP) toegevoegd.
  • Ondersteuning voor TLS1.2 en TLS1.3 toegevoegd bij diverse internet gerelateerde acties (zoals bijv. HTTP Get en HTTP Post)
  • Certificaat-controle en -acceptatie bij het testen van een SMTP- en/of IMAP-verbinding toegevoegd.
Let op:
  • Vanaf versie 7 wordt gewerkt met de Crystal Reports Runtime versie 13.0.21 (32-bits). Indien er in taken gebruik wordt gemaakt van de actie 'Crystal Reports uitvoeren', dan MOET deze versie van Crystal Reports Runtime geïnstalleerd worden. Vóór de installatie van deze versie dient eerst elke oudere Runtime-versie verwijderd te worden.

Verbeteringen


  • Diverse prestatieverbeteringen en foutoplossingen.