Nieuwe functionaliteit


 • Het resultaat van de actie 'Haal dataset van IMAP server' is uitgebreid met de volgende velden:
  • HasAttachments, waarmee met een Boolean wordt aangegeven of het betreffende mailbericht een of meerdere bijlage heeft.
  • HasResources, waarmee met een Boolean wordt aangegeven of het betreffende mailbericht een of meerdere 'resources' (hulpbronnen) bevat.
  • IsSeen, waarmee met een Boolean wordt aangegeven of het betreffende mailbericht gelezen is.
 • De actie 'Download IMAP e-mail' is uitgebreid met de mogelijkheid om resources (hulpbronnen) te downloaden in een opgegeven map.
 • De actie 'Wijzig IMAP e-mail' is uitgebreid met de mogelijkheid om resources (hulpbronnen) te verwijderen uit een specifiek mailbericht.
Let op:
 • Vanaf versie 7 wordt gewerkt met de Crystal Reports Runtime versie 13.0.21 (32-bits). Indien er in taken gebruik wordt gemaakt van de actie 'Crystal Reports uitvoeren', dan MOET deze versie van Crystal Reports Runtime geïnstalleerd worden. Vóór de installatie van deze versie dient eerst elke oudere Runtime-versie verwijderd te worden.

Verbeteringen


 • Diverse prestatieverbeteringen en foutoplossingen.