Kostenplaats

Hoofdscherm ›› Filterscherm ››
Parent Previous Next


Indien u een kostenplaats als criterium wilt opgeven, heeft u hiervoor 2 mogelijkheden: een snelle en een uitgebreide manier.


Snelzoeken

U kunt een kostenplaats snel opzoeken door het opgeven van een (deel van een) kostenplaatscode of een kostenplaatsnaam.

Het maakt niet uit of u de naam in hoofdletters of kleine letters invoert.


Bijvoorbeeld:

Stel u geeft als zoeknaam: ASP

Dan wordt zowel Webshopbedrijf ASP B.V. als Kinderopvang "De Haspel" gevonden.


Uitgebreid zoeken

Indien u met snelzoeken niet het gewenste resultaat kunt bereiken, heeft u de mogelijkheid om uitgebreid te zoeken. Dit doet u door op het vergrootglas () te klikken dat zich rechts van het snelzoekveld bevindt.


Het onderstaande scherm wordt vervolgens getoond:Code /  zoeknaam / omschrijving

Hier geeft u (een deel van) de Kostenplaatscode zoeknaam of omschrijving van het dossier op die u wilt opzoeken. Het maakt hierbij niet uit of u deze in hoofdletters of kleine letters invoert.


Toon alleen actieve kostenplaatsen

Hiermee geeft u aan of u actieve en/of passieve kostenplaatsen wilt ophalen.


Max. resultaat

Hiermee kunt u het aantal kostenplaatsen dat wordt opgehaald beperken tot een maximum aantal.


Wis filter

Door het drukken op deze knop, worden alle criteriumvelden leeg gehaald en wordt opnieuw alle kostenplaatsen opgehaald die aan de lege criteria voldoen.


Ophalen

Met deze knop haalt u de dossiers op die voldoen aan de opgegeven criteria..


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator