Abonnementen

Hoofdscherm ››
Parent Previous Next


Aantal abonnementen in lijst:

Het aantal regels welke geslecteerd zijn op basis van de door U opgegeven filter gegevensAbonn.:

Het nummer waaronder het abonnement geregistreerd staat.V:

Aantal versies:  Het aantal maal dat dit abonnement gewijzigd isF:

Aanduiding voor Favoriet J/NDebiteur:

Nummer en naam van de debiteur.Plaats:

Plaatsnaam van de debiteurReferentie:

Verkorte weergave van de naam van de debiteurDossier:

Aanduiding voor DossiernaamKostenplaats:

Aanduiding voor KostenplaatsAantal perioden

Het aantal periodes die bij de klant zijn vastgelegd. Vaak komt dit overeen met het aantal abonnementen/produkten waar de klant een abonnement op heeft


Actieve perioden

Het aantal periodes waarvan de einddatum nog niet verstreken is.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator