Onderhoud vrije velden

Beheer ››
Parent Previous Next

Door middel van deze functie kunt u nieuwe velden aan het abonnement toevoegen, wijzigen en/of verwijderen.
Hiermee kunt u nieuwe (vrije) velden toevoegenVeldnaam:  Naam van het veld in de Database

Kolomnaam: Omschrijving van het veld (staat boven de kolom

Type: keuze uit 'Tekst'  en ' Datum'


Met de knop 'Save'  bewaard u de wijziging met de knop 'Annuleer'  worden de wijzigingen niet opgeslagen.Hiermee kunt u een bestaand (vrij) veld wijzigen.Met deze functie kunt u alleen de kolomnaam wijzigen.Hiermee kunt u een bestaan vrij veld verwijderen.


Met deze functie kunt u een bestaand vrij veld verwijderen na een bevestiging
De vrije velden die zijn toegevoegd worden zichtbaar in het abonnement detail scherm:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator