Statusbalk

Hoofdscherm ››
Parent Previous Next


Toon Versie

Hierbij worden alle versies (wijzigingen) van de geselecteerde regel getoond:   


Open

Bij het drukken op de 'Open' knop wordt het detail scherm van het abonnement getoond


             Administratienummer  Administratienaam      Aangelogde gebruiker   Naam Licentiehouder
Wijzig abonnement

Bij het drukken op deze knop wordt het detail scherm van het abonnement geopend en kunnen er wijzigingen aangebracht worden.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks