Gecombineerde selecties

Functies ››
Parent Previous Next

Sommige functieparameters bieden u de mogelijkheid tot invoer van gecombineerde selecties. Dit houdt in dat u meer dan één selectiewaarde kunt invoeren. Hieronder zal dit worden verduidelijkt via een aantal voorbeelden.


In de meeste financiële functies kunt u een selectie ingeven voor rekeningnummer(s). Als voorbeeld nemen we nu de functie AP_Rek_Periode.


Voorbeeld 1

Indien u alleen rekeningnummer 8000 wilt selecteren, voert u dit op de volgende manier in:


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;8000;1;WAAR)


Voorbeeld 2

Indien u rekeningnummer 8000 tot en met 8900 wilt selecteren, voert u dit op de volgende manier in:


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;"8000:8900";1;WAAR)


Om aan te geven dat u een reeks (rekeningnummers) wilt selecteren, gebruikt u de dubbele punt (:). Deze dubbele punt staat dus gelijk aan tot en met.

Dit komt u wellicht bekend voor, want ook Excel gebruikt deze dubbele punt om een reeks cellen te selecteren, zoals bijvoorbeeld A1:B50 (= cel A1 tot en met cel B50).


N.B.: In tegenstelling tot het eerste voorbeeld wordt de selectie hier ingevoerd tussen aanhalingstekens. Dit is nodig om voor Excel het verschil te maken tussen een celverwijzing en, in dit geval, een selectie van rekeningnummers. Zou u deze rekeningnummerreeks invoeren zonder aanhalingstekens, dan kan Excel dit verwarren met een celverwijzing (cel 8000 tot en met cel 8900).


Voorbeeld 3

Indien u de rekeningnummers 4001, 4350 en 4695 wilt selecteren, voert u dit op de volgende manier in:


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;"4001,4350,4695";1;WAAR)


Enkele selecties voert u in gescheiden door een komma.


Voorbeeld 4

Indien u de rekeningnummers 4001, 4350 en 4695 én de reeks 8000 tot en met 8900 wilt selecteren, voert u dit op de volgende manier in:


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;"4001,4350,4695,8000:8900";1;WAAR)


In dit voorbeeld combineert u dus enkele selecties met een reeks. Het maakt niet uit in welke volgorde u dit invoert. Onderstaande voorbeelden zijn qua resultaat aan elkaar gelijk:


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;"8000:8900,4001,4350,4695";1;WAAR)


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;"4001,4350,4695,8000:8900";1;WAAR)


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;"4001,8000:8900,4350,4695";1;WAAR)


Het is daarnaast ook geen probleem om meerdere, los van elkaar staande, reeksen in te voeren, zoals in onderstaand voorbeeld:


=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;"4000:4100,8000:8900";1;WAAR)


Gecombineerde selecties komen in vrijwel elke functie voor en zijn natuurlijk niet alleen beperkt tot rekeningnummers. U kunt deze bijvoorbeeld ook gebruiken voor perioden, artikelcodes, uursoorten, etc.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator