Invoer functies

Functies ››
Parent Previous Next

Vrijwel elke functie van Analyse Plus vereist opgave van één of meerdere parameters. Met een parameter geeft u aan de functie door welke gegevens u van de functie verlangt.


Voorbeeld

=AP_Rek_Periode("MVL00900";2009;8;8000;1;WAAR)


Deze functie in dit voorbeeld geeft het saldo van rekeningnummer 8000 in administratie MVL00900, boekjaar 2009, cummulatief tot en met periode 8.


U voert de parameters in, gescheiden door een puntkomma, tussen de ronde haakjes achter de functienaam.


Indien u bekend bent met de functie en dus weet welke parameters een functie vraagt, kunt u de functie, met haar parameters, direct invoeren in een cel. Vanzelfsprekend biedt deze handleiding voor elke functie een uitgebreide uitleg, welke u tijdens de invoer kunt raadplegen.


Indien u nog niet (goed) bekend bent met de functie is het aan te raden om gebruik te maken van de standaard Excel functionaliteit voor invoeren van functies. In Microsoft Excel 2007 vindt u deze in het lint, tabblad Formules, knop Functie invoegen. U kunt ook de sneltoets Shift+F3 gebruiken.Indien u deze knop, of de sneltoets, gebruikt op een lege cel, zal het volgende (standaard Excel) venster geopend worden:In het venster Functie invoegen kunt u een standaard functie van Excel kiezen of, in dit geval, een functie van Analyse Plus. U herkent de functies van Analyse Plus aan het voorvoegsel AP_ (staat voor Analyse Plus). U kunt alleen de functies van Analyse Plus laten tonen door bij 'Of selecteer een categorie', de categorie Plus Serie Analyse+ te kiezen.


Indien u de gewenste functie heeft gekozen, zoals in dit voorbeeld AP_Rek_Periode, zal het volgende (standaard Excel) venster Functieargumenten geopend worden:In dit venster kunt u de benodigde parameters invoeren. Indien u het invoerveld van een parameter selecteert, ziet u daaronder een korte uitleg van de mogelijke invoer verschijnen. Indien deze informatie niet voldoende is, kunt u altijd nog in deze handleiding extra uitleg opvragen.


N.B.: In het venster Functieargumenten zijn niet alle parameters tegelijkertijd zichtbaar (maximaal zo'n 5). Merk op dat u via de schuifbalk aan de rechterzijde de overige parameters kunt laten weergeven.


Voor meer informatie over de mogelijke parameters per functie verwijzen wij u naar de beschrijving van de functie in deze handleiding.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer