Omzet

Functies ››
Parent Previous Next

In deze sectie vindt u alle functies in de categorie Omzet.


Formule

Omschrijving

AP_Abon_OmzetDatum

Deze functie geeft als resultaat de gefactureerde/te factureren omzettotalen.

AP_Artikel_OmzetPeriode

Deze functie geeft als resultaat de omzet, als bedrag of aantal, voor artikelen in een bepaalde periode.

AP_Artikel_OmzetWeek

Deze functie geeft als resultaat de omzet, als bedrag of aantal, voor artikelen in een bepaalde week.

AP_ArtikelGroep_OmzetPeriode

Deze functie geeft als resultaat de omzet, als bedrag of aantal, voor artikelgroepen in een bepaalde periode.

AP_ArtikelGroep_OmzetWeek

Deze functie geeft als resultaat de omzet, als bedrag of aantal, voor artikelgroepen in een bepaalde week.

AP_Debiteur_OmzetFinPeriode

Deze functie geeft als resultaat de financiële omzettotalen van debiteuren.

AP_Debiteur_OmzetPeriode

Deze functie geeft als resultaat de omzettotalen van debiteuren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications