AP_Abon_OmzetDatum

Functies ›› Omzet ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat de gefactureerde/te factureren omzettotalen.

Formule inclusief parameters

AP_Abon_OmzetDatum(Administratie;DatumVanaf;DatumTM;[AbonSoort];SoortTotaal)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Abon_OmzetDatum("MVL00900";"01-01-2009";"30-06-2009";"AS1:AS6";1)

=AP_Abon_OmzetDatum("900";"01-01-2009";"30-06-2009";"AS1:AS6";1)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

DatumVanaf (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één datum opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Abon_OmzetDatum("MVL00900";"01-01-2009";"30-06-2009";"AS1:AS6";1)

DatumTM (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één datum opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Abon_OmzetDatum("MVL00900";"01-01-2009";"30-06-2009";"AS1:AS6";1)

AbonSoort (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere abonnementsoorten opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen abonnementsoort opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op abonnementsoort. M.a.w. in dit geval worden alle abonnementsoorten in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Abon_OmzetDatum("MVL00900";"01-01-2009";"30-06-2009";"AS1:AS6";1)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

SoortTotaal (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welk soort totaal u voor de berekening wilt laten gebruiken. U heeft de keuze uit de volgende opties:


1 = Omzet reeds gefactureerd

2 = Omzet nog te factureren

3 = Omzet gefactureerd en te factureren


Voorbeeld

=AP_Abon_OmzetDatum("MVL00900";"01-01-2009";"30-06-2009";"AS1:AS6";1)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation