Microsoft Office instellen

Installatie ››
Parent Previous Next

Microsoft Office instellen

Inleiding

Voor de ondersteuning van Microsoft Office is Smartdoc+  aangewezen op de API van Microsoft Office. Deze API heeft in de recentere versies van Microsoft Office een steeds strengere beveiligingslaag gekregen, waardoor SmartDoc+ tegen blokkades kan aanlopen. Dit resulteert in sommige gevallen in een (vaak technische) foutmelding.

Deze blokkades zijn vaak te verhelpen middels diverse instelmogelijkheden in de Microsoft Office toepassingen en/of DCOM (= toegangsbeheer voor API). Hieronder volgt een opsomming van mogelijke oplossingen.

Map aanmaken

Om gebruik te maken van Microsoft Office applicaties dient een bepaalde map in de Windows-map aanwezig te zijn.


Voor 64-bits systemen dient dit de volgende map te zijn:

C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop


Voor 32-bits systemen dient dit de volgende map te zijn:

C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop


Zodra de betreffende map is aangemaakt dienen alle gebruikers volledige beheerrechten hierop te hebben:Microsoft Word

Open DCOM-configuratie en selecteer Microsoft Word 97 - 2003 Document.

Dcomcnfg.exe


Klik met de rechter muisknop op de applicatie om de eigenschappen te bekijken.


Zet het authenticatieniveau op Geen:Geef aan waar de applicatie uitgevoerd dient te worden:Geef op het tabblad Beveiliging overal de aangepaste rechten aan.

Voeg vervolgens de gebruiker, waaronder Smartdoc+ wordt uitgevoerd, volledige rechten:De instellingen voor Toegangsmachtigingen en Configuratiemachtigingen kunt u onveranderd laten.


Geef bij Identiteit aan dat de applicatie dient te worden gestart door de gebruiker waaronder Smartdoc+  wordt uitgevoerd:Druk op Toepassen en OK om de wijzigingen van kracht te laten worden.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites