Overzicht beschikbare tabellen voor invoegvelden

Parent Previous

Overzicht beschikbare tabellen voor invoegvelden


Bedrijfsgegevens (alias BG)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard velden uit de UNIT4 tabel BEDRIJFSGEGEVENS.

Hieronder vind u een opgave van deze velden op alfabetische volgorde.


Veldnaam:                                        Toelichting:
ACTIVAAFRONDEN
ACTIVAAFSCHR
ACTIVAINTERVAL
ACTIVAJNP
ACTIVANUMMER
ACTIVASTARTNR
ADMINNR
AFSTEMARTUPDATE
AFSTEMBLOKKADE
AFSTEMREGISTER
AUDITIONSCHEMA
BACKORDFACT
BACKORDMAGB
BACKORDPAKB
BALIEBETCOND
BALIEBTWSCEN
BALIELEVCOND
BAPI
BEDRIJFSTAK
BELBTWKANTOOR
BOEKNVHARTGOV
BOEKNVHARTIKF
BTWAANGIFTE
BTWNUMMER
BTWOPKREDB
BTWPERREGEL
CDAANTBEDR
CDBALIEDAGBOEK
CDBTWVTP
CDCNBALIEDAGBOEK
CDCNDAGBOEK
CDCREDVTP
CDDEBVTP
CDEMUSOORT
CDPERSOON
CDVALUTAX
CDVASTL
CDVERBYZAANTAL
CDVERKOOPDAGBOEK
CLIENTPORTAL
CONTACT_CRED
CONTACT_DEB
CREDAUTOINTERVAL
CREDAUTOLENGTE
CREDAUTONUM
CREDAUTONUMMER
CREDAUTOVOORLOOP
DAGAFSL
DAGENOUDCRD1
DAGENOUDCRD2
DAGENOUDCRD3
DAGENOUDCRD4
DAGENOUDCRD5
DAGENOUDDEB1
DAGENOUDDEB2
DAGENOUDDEB3
DAGENOUDDEB4
DAGENOUDDEB5
DE_TELEFOONGIDS_ONLINE
DEBAUTOINTERVAL
DEBAUTOLENGTE
DEBAUTONUM
DEBAUTONUMMER
DEBAUTOVOORLOOP
DEBKORTISORDKORT
DECIMALEN
DTO_GEBRUIKER
DTO_TOEGANGSCODE
DTO_WEBSERVICE_ADRES
EANARTIKELCONTROLE
EANNUMMER
EIGEN_EMAIL_ADRES
EINDVASTL
EXPEDITIE
FACTOPNUMMER
FACTVERWERKING
FIATTEREN_INK_FACT
FIATTEREN_INK_ORD
FIATTEREN_OFF
FIATTEREN_OPDR
FISCEENHEID
GELDIGHEIDOFFERTE
GRBREKLENGTE
GRBREKVOORLOOP
HOEDANIGHEID
ICTLISTING
IMPORTVASTL
INTERVALABON
INTERVALASSEMBLAGE
INTERVALBORD
INTERVALFACTOPDR
INTERVALINKORD
INTERVALOFFERTE
ISAANGEVER
ISAANGIFTENR
ISEMAIL
ISINFPLICHTECL
ISINFPLICHTECV
ISINFPLICHTICL
ISINFPLICHTICV
ISLTSTAANGJR
ISLTSTAANGMND
ISNAAM
ISNIS
ISPOSTCODE
ISVESTIGING
KASSALDOCONTROLE
KBGSALDOCONTROLE
KOERSEURO
KOPPELINGAUDITION
KPLDOSSOPOPDRREGEL
KRBPERC0
KRBPERC1
KRBPERC2
KREDBOPCREDNOTA
KVKNUMMER
LAAGSTEPRIJS
LAATSTAFGSLBKJR
LAATSTEABONNEMENT
LAATSTEASSEMBLAGE
LAATSTEBORDEREL
LAATSTEFACTOPDR
LAATSTEINKOPDR
LAATSTEOFFERTE
LAGELANDEN
LANDINDICATIE
LOKALEVALUTA
MAGBONSORT
MAGBOPNUMMER
MARGE_BEWAKING
MARGE_METHODE
MARGE_PASSWORD
MARGE_TONEN
MATCH_BET_INC_OPDR
MATCH_DEB_CRED
MATCH_DOMICILIERING
MATCH_FACTUREN
MATCH_GRBREK
MATCH_SALDO
MATCH_SPEC_FACTUUR
MATCH_TEGENREKENING
MAXBETVERSCHIL
MINMBCVERSIE
NAAM
NAAMSTRAAT
NEGKASCONTROLE
NEGUUR
ONDERNEMERSNR
OPDROPNUMMER
OVERGANGSDATUM
PAKKET
PERIODEAFSL
PERSAUTOINTERVAL
PERSAUTOLENGTE
PERSAUTONUM
PERSAUTONUMMER
PERSAUTOVOORLOOP
PERSOON
PINCODE
POSTCODE
PRIJS_ART
PRIJS_DEBART
PRIJS_INGAVE
PRIJS_LIJSTART
PRIJS_STANDAARD
PROGRAMMAVERSIE
RESVOLGNR
STARTVASTL
STATUSKOERS
STRAAT
TAAL
TEKSTFACT
TEKSTMAGB
TEKSTPAKB
TELEBANK_OUDSTE_POST
TELEBANK_VOORUITBET
TELEFOON
URENJOURNALISEREN
URENWEEKCONTROLE
UURART
UURDATUM
UURGRP
UURKPLDOSS
UURPROJ
UURSRT
UURSRTOMS
UURWEEKNUMMER
UURWERKNEMER
VA_VERDICHTEN
VASTESUBADMIN
VERZFACTADRES
VERZFACTDATUM
VERZFACTVERT
VOLGORDE_MATCHEN
VOORRAADCONTROLE
VOORRAADWAARDERING
VRK_INK_KOPPELING
VVDATUMTIJD
WOONPLAATS
ZOEKNAAMOfferte kop (alias FK)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard velden uit de UNIT4 tabel OFFERTE.

Naast deze standaard velden heeft SmartDoc+ ook nog een of meerdere velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde. Daarna volgt een opgave van de door SmartDoc+ toegevoegde velden.


Veldnaam:                                        Toelichting:
ADRES
AFDRUKTELLER
BEHANDELDDOOR
BETKORTPERC
BTWSCENARIO
CDADRES
CDBEHANDELDDOOR
CDBETCOND
CDBTW
CDDEBITEUR
CDFIATTEUR
CDLEVCOND
CDPERSOON
CDREDEN
CDRELATIE
CDSOORT
CDVALUTA
CDVERT
DATUMAFWIJZING
GEFIATTEERD
GELDIGTM
GUID_ITEM
KANS
KOPTEKST
KORTINGPERC
KREDBEPPERC
KVC
MARGEBLOKKADE
NOTITIEAFWIJZING
OFFERTEDATUM
OFFERTENUMMER
OFFERTEVOLGNR
PERSOON
REFERENTIE
STATUS
SUBADRES
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
VERLORENAAN
VERTEGENWOORDIGER
VOETTEKST


Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door SmartDoc+ nog de volgende velden toegevoegd:


Veldnaam:                                        Toelichting:
VALUTA                                        Omschrijving van de valutacode (b.v. US Dollar of $).


Offerte totalen (alias FT)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat diverse door SmartDoc+ berekende offerte totaal velden. Hieronder vind u een opgave van deze velden.


Veldnaam:                                        Toelichting:
BRUTO                                        Totaal bruto bedragen offerteregels.
KORTING                                        Totaal korting bedragen offerteregels.
ORDERKORTINGPERC                                Percentage orderkorting als factor (b.v. 0,10 voor 10%).
ORDERKORTINGPERC100                        Percentage orderkorting (b.v. 10 voor 10%).
ORDERKORTING                                Totaal orderkorting.
TOTAALKORTING                                Totaal orderkorting + regelkorting.
NETTOREGELS                                Totaal netto bedragen offerteregels.
NETTOTOTAAL                                        Totaal netto inclusief orderkorting.
BTW0                                                Totaal BTW code 0.
BTW1                                                Totaal BTW code 1.
BTW2                                                Totaal BTW code 2.
BTW3                                                Totaal BTW code 3.
BTW4                                                Totaal BTW code 4.
BTW5                                                Totaal BTW code 5.
BTW6                                                Totaal BTW code 6.
BTW7                                                Totaal BTW code 7.
BTW8                                                Totaal BTW code 8.
BTW9                                                Totaal BTW code 9.
BTWTOTAAL                                        Totaal BTW voor alle codes.
NETTOINCLBTW                                Totaal offerte inclusief BTW.


Relatie (alias R)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel RELATIE. Hieronder vind u nu een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.


Veldnaam:                                        Toelichting:
AANMAAKDATUM
BTWNUMMER
CDLAND
CDRELATIE
CDTAAL
CDVERT
DATUMKVK
DATUMLTSTEWIJZ
DATUMVERIF
EMAIL
GUID_ITEM
HOMEPAGE
LTSTCDCONTACT
NAAM
NAAMSTRAAT
NUMMERKVK
ONDERNEMERSNR
PLAATSKVK
POSTCODE
STRAAT
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
TELEFAX
TELEFOON
TELEFOONMOBIEL
WOONPLAATS
ZOEKNAAM


In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt.

De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam “RAYON” heeft gegeven dan is de veldnaam “VVRAYON”.

M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting “vrij veld”) toe aan de door u opgegeven naam.Debiteur (alias D)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel REL_DEB.

Hieronder vind u nu een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.


Veldnaam:                                        Toelichting:
AANMAAKDATUM
BEREKENORDKOST
BTWSCENARIO
CDAANMANEN
CDBETCOND
CDBTWBEREKENEN
CDDEBITEUR
CDDEBITEUR_INKORG
CDGOEDCODE
CDGRBREKENING
CDJOURNAAL
CDKREDBEP
CDLEVCOND
CDPRIJSLIJST
CDRELATIE
CDSTELSEL
CDSTROOM
CDTYPE
CDVALUTA
CDVERKEER
CDVERT
CDVERVOER
CDVERZAMEL
CONTROLE_BETKENMERK
DATUMLTSTEWIJZ
GUID_ITEM
IN_FACTORING
ISINKOOPORG
KORTPERC
KREDIETLIMIET
LIDNR_BIJ_INKORG
ONTV_BORDEREL
ONTV_FACT_IPV_LID
PERSOON
STATUS
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
TELEBANKFACT
VERTEGENWOORDIGER


In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt.

De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam “RAYON” heeft gegeven dan is de veldnaam “VVRAYON”. M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting “vrij veld”) toe aan de door u opgegeven naam.


Contactpersoon (alias C)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel PERSOON.

Daarnaast heeft SmartDoc+ nog een of meerde velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.

Daarna volgt een opgave van de door SmartDoc+ toegevoegde vrije velden.


Veldnaam:                                        Toelichting:
CDPERSOON
CDTITELNA
CDTITELVOOR
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
GUID_ITEM
NAAM
STATUS
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
VOORLETTERS
VOORNAAM
ZOEKNAAMIn bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt.

De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam “RAYON” heeft gegeven dan is de veldnaam “VVRAYON”.

M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting “vrij veld”) toe aan de door u opgegeven naam.


Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door SmartDoc+ nog de volgende velden toegevoegd:


Veldnaam:                                        Toelichting:
TITELVOOR                                        Omschrijving van de TITELVOOR code (b.v. “de heer”).
AANHEF                                        Omschrijving van de AANHEF code (b.v. “Geachte heer”).
EMAIL                                                E-mail adres.
TELEFOON
MOBIELBehandeld door (alias B)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel PERSOON.

Daarnaast heeft SmartDoc+ nog een of meerde velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde. Daarna volgt een opgave van de door SmartDoc+ toegevoegde vrije velden.


Veldnaam:                                        Toelichting:
CDPERSOON
CDTITELNA
CDTITELVOOR
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
GUID_ITEM
NAAM
STATUS
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
VOORLETTERS
VOORNAAM
ZOEKNAAM


In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt.

De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam “RAYON” heeft gegeven dan is de veldnaam “VVRAYON”. M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting “vrij veld”) toe aan de door u opgegeven naam.

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door SmartDoc+ nog de volgende velden toegevoegd:


Veldnaam:                                        Toelichting:
TITELVOOR                                        Omschrijving van de TITELVOOR code (b.v. “de heer”).
AANHEF                                        Omschrijving van de AANHEF code (b.v. “Geachte heer”).
EMAIL                                                E-mail adres.
TELEFOON
MOBIELVertegenwoordiger (alias V)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel PERSOON.

Daarnaast heeft SmartDoc+ nog een of meerde velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde. Daarna volgt een opgave van de door SmartDoc+ toegevoegde vrije velden.


Veldnaam:                                        Toelichting:
CDPERSOON
CDTITELNA
CDTITELVOOR
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
GUID_ITEM
NAAM
STATUS
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
VOORLETTERS
VOORNAAM
ZOEKNAAM


In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt.

De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam “RAYON” heeft gegeven dan is de veldnaam “VVRAYON”.

M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting “vrij veld”) toe aan de door u opgegeven naam.

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door SmartDoc+ nog de volgende velden toegevoegd:


Veldnaam:                                        Toelichting:
TITELVOOR                                        Omschrijving van de TITELVOOR code (b.v. “de heer”).
AANHEF                                        Omschrijving van de AANHEF code (b.v. “Geachte heer”).
EMAIL                                                E-mail adres.
TELEFOON
MOBIELBetalingsconditie (alias BC)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel BETALINGSCONDITIE.


Leveringsconditie (alias LC)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel LEVERINGSCONDITIE.


Artikel (alias A)
Deze tabel is alleen beschikbaar in het sjabloon Tabel.dot en dan alleen in de Word tabel voor de artikel regels (eerste Word tabel in het Tabel.dot sjabloon).

Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel ARTIKEL. Hieronder vind u nu een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.


Veldnaam:                                        Toelichting:
AANMAAKDATUM
AANTALDEC
AANVEENH
AFDRUK_SAM_OP_OFFERTE
ASSEMBLAGE_ARTIKEL
BTWCODE
CDARTGROEP
CDARTIKEL
CDARTKORTGRP
CDGOEDCODE
CDGRBREKDEKKING
CDGRBREKENING
CDGRBREKKORT
DATUMLTSTEWIJZ
EANNUMMER
EENHEID
FACTUUR
GEWICHT
GUID_ITEM
INKVOLGNR
MAGBON
MARGE_PERC
MAXVOORRAAD
MINVOORRAAD
OMSCHR
OPWEB
PAKBON
PRIJSEXCL
PRIJSINCL
PRIJSPER
PROJ_MUTSOORT
PROJ_OPSLAG
SAM_VERSIE
SOORT
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
UITLOOP
VERREKENPRIJS
VOORRAAD
VVBESTAND
VVGROEP
ZOEKNAAM


In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt.

De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam “RAYON” heeft gegeven dan is de veldnaam “VVRAYON”.

M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting “vrij veld”) toe aan de door u opgegeven naam.Offerteregels (alias FR)
Deze tabel is alleen beschikbaar in het sjabloon Tabel.dot en dan alleen in de Word tabel voor de artikel regels (1e Word tabel in het Tabel.dot sjabloon).

Deze tabel bevat alle standaard velden en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel OFFERTEREGEL.

Daarnaast zijn er door SmartDoc+ nog een of meerder velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.


Veldnaam:                                        Toelichting:
AANTAL
AANTALDEC
BEDRAGEXCL
BEDRAGINCL
BTWCODE
BTWPERC
CDARTIKEL
CDREDEN
CDSTATUS
DATUM
EENHEID
KORTINGPERC
KVC
OFFERTENUMMER
OFFERTEREGEL
OFFERTEVOLGNR
OMSCHR
PRIJS
PRIJSPER
SAM_VERSIE
SOORT
VVBESTAND
VVGROEP


In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt.

De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam “RAYON” heeft gegeven dan is de veldnaam “VVRAYON”.

M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting “vrij veld”) toe aan de door u opgegeven naam.

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door SmartDoc+ nog de volgende velden toegevoegd:


Veldnaam:                                        Toelichting:
PRIJSBRUTO                                        Bruto prijs (per eenheid/stuk).
PRIJSNETTO                                        Netto prijs (per eenheid/stuk).
KORTINGPERC100                                Kortingspercentage offerteregel (b.v. 10 voor 10%).
KORTING                                        Korting bedrag (per eenheid/stuk).
BEDRAGBRUTO                                Bruto regelbedrag.
BEDRAGNETTO                                Netto regelbedrag.
BEDRAGKORTING                                Korting regelbedrag.
BTWPERC100                                        BTW percentage (b.v. 19 voor 19%).Groep (alias G)
Deze tabel is alleen beschikbaar in het sjabloon Tabel.dot en dan alleen in de Word tabel voor de groep totalen en kop (respectievelijk 2de en 4de Word tabel in het Tabel.dot sjabloon). Hieronder vind u een opgave van de beschikbare velden.


Veldnaam:                                        Toelichting:
GROEP                                        Groepsnaam, zoals in de offerteregel ingevoerd.
GROEPNUMMER                                Groep nummer.
BRUTO                                        Totaal bruto bedragen offerteregels.
KORTING                                        Totaal korting bedragen offerteregels.
NETTO                                                Totaal netto bedragen offerteregels.
BTW0                                                Totaal BTW code 0.
BTW1                                                Totaal BTW code 1.
BTW2                                                Totaal BTW code 2.
BTW3                                                Totaal BTW code 3.
BTW4                                                Totaal BTW code 4.
BTW5                                                Totaal BTW code 5.
BTW6                                                Totaal BTW code 6.
BTW7                                                Totaal BTW code 7.
BTW8                                                Totaal BTW code 8.
BTW9                                                Totaal BTW code 9.
BTWTOTAAL                                        Totaal BTW voor alle codes.
NETTOINCLBTW                                Totaal offerte inclusief BTW.Speciale velden (alias S)
Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat diverse “speciale” velden welke niet in de eerder beschreven tabellen ondergebracht konden worden. Elk veld in deze tabel wordt hieronder apart beschreven.Veld “Groep” of “GroepNaam”
In de tabel “Groep” (alias G) vind u ook een “GROEP” veld. De waarde van dat veld is altijd de waarde zoals deze in de offerteregel is ingevoerd, dus inclusief een eventueel groepsnummer.

Het “GROEP” veld uit de tabel “Speciale velden” bevat een gemanipuleerde groepsnaam o.b.v. de parameters in het hoofdvenster van SmartDoc+: “Verwijder bestaande groepnummering” en “Groepnummering toevoegen”.


Voorbeeld:
Stel u heeft een groepsnaam “1. Producten” en u heeft de parameter “Verwijder bestaande groepnummering” aangevinkt. In dat geval zal het veld GROEP uit de Groep tabel (alias G) de waarde “1. Producten” bevatten en het

veld GROEP uit de Speciale velden tabel (alias S) de gemanipuleerde waarde “Producten” (dus zonder groepsnummer).Veld “GroepNummer”
Dit veld geeft het door SmartDoc+ aan de groep toegekende (berekende) groepsnummer als resultaat.Velden “OfferteAdres1” t/m “OfferteAdres9” en “AfleverAdres1” t/m “AfleverAdres9”
Zoals u wellicht weet kan het ingevoerde offerteadres bestaan uit een of meerdere regels. In de tabel “Offertekop” (alias FK) vind u een veld ADRES welke het volledige adres als waarde heeft, zoals bijvoorbeeld:


Valstar BV
Bedrijventerrein De Echte
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten


Met het veld ADRES uit de “Offertekop” tabel heeft u dus altijd het volledige adres en dus bijvoorbeeld niet alleen adresregel 1, wat soms wenselijk kan zijn.

Deze mogelijkheid heeft u wel met de velden “OfferteAdres1” t/m “OfferteAdres9” in de “Speciale velden” tabel.


Voorbeeld:
Het veld “OfferteAdres1” geeft “Valstar BV” als waarde terug.


NB: Bovenstaande uitleg geldt voor zowel het offerteadres als het afleveradres.


Velden “OfferteAdresVanaf1” t/m “OfferteAdresVanaf9” en “AfleverAdresVanaf1” t/m “AfleverAdresVanaf9”

Zoals u wellicht weet kan het ingevoerde offerteadres bestaan uit een of meerdere regels. In de tabel “Offertekop” (alias FK) vind u een veld ADRES welke het volledige adres als waarde heeft, zoals bijvoorbeeld:


Valstar BV
Bedrijventerrein De Echte
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten


Indien u nu echter ook bijvoorbeeld de contactpersoon wilt vermelden dan wilt u deze waarschijnlijk gepositioneerd hebben tussen de bedrijfsnaam en het adres. In dat geval bieden deze speciale velden uitkomst.


Voorbeeld:

Het veld OfferteAdresVanaf2 geeft als waarde alle adresregels van adresregel 2. Dus in dit voorbeeld resulteert dit in:


Bedrijventerrein De Echte
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten


Het voordeel van deze velden is bovendien dat eventuele lege adresregels automatisch worden verwijderd.


Voorbeeld:
Valstar BV

Florijnenlaan 25
5721 AL Asten


In dit voorbeeld is adresregel 2 niet gevuld. Indien u nu het veld OfferteAdresVanaf2 (of OfferteAdresVanaf1) gebruikt dan resulteert dit in de volgende waarde:


Voorbeeld:
Valstar BV
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten       Bovenstaande geldt ook voor de ORDER velden (Offerte vervangen door Order).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer