Stuurcodes

Parent Previous Next

Stuurcodes


In de tabellen, zoals gedefinieerd in het Tabel.dot(x) sjabloon, kunt u stuurcodes opnemen waarmee u bepaalde bewerkingen op de betreffende tabel kunt laten uitvoeren.

De beschikbare stuurcodes worden hieronder beschreven.


De notatie is als volgt:
{@VK0}


In dit voorbeeld is de stuurcode “VK0”. U begint een stuurcode dus altijd met een @ en omsluit deze met accolades.


Stuurcode VK0 (cijfer 0 op het einde)
Deze stuurcode verwijdert de kolom, waarin deze stuurcode is opgenomen, wanneer er voor de gehele offerte geen regelkorting is ingevoerd.

Deze stuurcodes hoeft, per kolom, maar eenmaal te worden opgegeven; het maakt niet uit in welke tabelregel.


Voorbeeld:In dit voorbeeld zal de kolom “Korting” worden verwijderd, aangezien er geen korting wordt berekend.Stuurcode VKTK0 (cijfer 0 op het einde)
Deze stuurcode is vrijwel gelijk aan de hierboven beschreven stuurcode VK0. Het verschil is dat deze code kijkt naar de totale korting, dus inclusief de orderkorting. Werkwijze is verder gelijk.Stuurcode VR0 (cijfer 0 op het einde)
Deze stuurcode verwijderd de tabel rij indien de cel, waarin deze stuurcode is opgenomen, geen bedrag anders dan 0 bevat inclusief de eventueel aanwezige cellen aan de rechterzijde van deze cel.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents