Knoppenbalk

Hoofdscherm ››
Parent Previous Next


Het knoppenbalk bevat de volgende onderdelen:


Maakt een nieuw abonnement aan

Wijzigt het geselecteerde abonnement

Om het geselecteerde abonnement te kopiëren naar een nieuw abonnement

Om een abonnement te verwijderen

Om een abonnement te factureren


Klik op een knop voor een nadere toelichting.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator