AP_Artikel_Voorraad

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de voorraad in aantal of bedrag van een artikel opvragen.

Formule inclusief parameters

AP_Artikel_Veld(Administratie;Artikel;Magazijn;Datum vanaf;Datum t/m; Soort Totaal)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Artikel_Voorraad("MVL00900";"Actie";"HFD";"01-01-2013";31-12-2013";1)

=AP_Artikel_Voorraad("900";"Actie";"HFD";"01-01-2013";31-12-2013";1)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Artikel (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één artikelcode opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Artikel_Voorraad("MVL00900";"Actie";"HFD";"01-01-2013";31-12-2013";1)


NB: Voer de artikelcode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Magazijn (Optioneel, enkele selectie)

U kunt hier een magazijn opvoeren(enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Artikel_Voorraad("MVL00900";"Actie";"HFD";"01-01-2013";31-12-2013";1)


NB: Voer het magazijn bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Datum vanaf (Optioneel, enkele selectie)

U kunt hier een datum vanaf opgeven voor het tellen van de voorraad mutaties (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Artikel_Voorraad("MVL00900";"Actie";"HFD";"01-01-2013";31-12-2013";1)


NB: Voer een datum vanaf bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Soort Totaal (Verplicht, enkele selectie)

U kunt hier een soort totaal voor het tellen van de voorraad mutaties (enkele selectie). 1 = aantal; 2 = bedrag;


Voorbeeld

=AP_Artikel_Voorraad("MVL00900";"Actie";"HFD";"01-01-2013";31-12-2013";1)Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad