Algemeen

Functies ››
Parent Previous Next

In deze sectie vindt u alle functies in de categorie Algemeen.


Formule

Omschrijving

AP_AbonSoort_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de abonnementsoorttabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van de abonnementsoort.

AP_Artikel_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de artikeltabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van een artikel.

AP_ArtikelGroep_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de artikelgroeptabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van een artikelgroep.

AP_BedrijfsGegevens_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de bedrijfsgegevenstabel. Bijvoorbeeld het in de administratie geregistreerde BTW nummer.

AP_Boekjaar_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de boekjaren tabel. Bijvoorbeeld het aantal perioden in een boekjaar.

AP_Crediteur_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de crediteuren- en relatietabel. Bijvoorbeeld de naam van de crediteur.

AP_Debiteur_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de debiteuren- en relatietabel. Bijvoorbeeld de naam van de debiteur.

AP_Dossier_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de dossiertabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van het dossier.

AP_Kpl_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de kostenplaats tabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van de kostenplaats.

AP_Persoon_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de persoonstabel. Bijvoorbeeld de naam van de persoon.

AP_Project_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de projecttabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van het project.

AP_Rek_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de grootboekrekeningtabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van de grootboekrekening.

AP_Uursoort_Veld

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de uursoorttabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van de uursoort.

AP_Versie

Met deze functie kunt u de versie van Analyse Plus opvragen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation