AP_AbonSoort_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de abonnementsoorttabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van een abonnementsoort.

Formule inclusief parameters

AP_AbonSoort_Veld(Administratie;AbonnementSoort;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_AbonSoort_Veld("MVL00900";"001";"OMSCHR")

=AP_AbonSoort_Veld("900";"001";"OMSCHR")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Abonnementsoort (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één abonnementsoort opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_AbonSoort_Veld("MVL00900";"001";"OMSCHR")


NB: Voer de abonnementsoortcode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_AbonSoort_Veld("MVL00900";"001";"OMSCHR")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de abonnementsoort voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen.


Veldnaam

Omschrijving

CDSOORT

Abonnementsoortcode

OMSCHR

Omschrijving

CDARTIKEL

Artikelcode

INTERVAL

Interval van het abonnement (bijv. jaarlijks/wekelijks)

FACTTEKST1

Factuurtekst 1

FACTTEKST2

Factuurtekst 2

FACTTEKST3

Factuurtekst 3

FACTTEKST4

Factuurtekst 4

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites