AP_BTW_Aangifte

Functies ›› Financieel ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat een totaalbedrag van de grondslag of BTW voor opgegeven BTW-vak(ken) in opgegeven aangiftemaand(en).

Formule inclusief parameters

AP_BTW_Aangifte(Administratie;AangifteJaar;AangifteMaand;BTWVak;SoortTotaal;Cummulatief)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_BTW_Aangifte("MVL00900";2009;"1:6";"1A:3A";1;ONWAAR)

=AP_BTW_Aangifte("900";2009;"1:6";"1A:3A";1;ONWAAR)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

AangifteJaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één aangiftejaar opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_BTW_Aangifte("MVL00900";2009;"1:6";"1A:3A";1;ONWAAR)

AangifteMaand (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere aangiftemaanden opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u een cummulatief totaal wilt laten berekenen, dan mag u hier slechts één enkele maand opgeven, dus geen gecombineerde selectie.


Voorbeeld met gecombineerde selectie

=AP_BTW_Aangifte("MVL00900";2009;"1:6";"1A:3A";1;ONWAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.


Voorbeeld cummulatief totaal t/m opgegeven maand

=AP_BTW_Aangifte("MVL00900";2009;"6";"1A:3A";1;WAAR)


NB: Het maakt niet uit of u een enkele maand invoert met of zonder aanhalingstekens.

BTWVak (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere BTW-vakken opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_BTW_Aangifte("MVL00900";2009;"1:6";"1A:3A";1;ONWAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

SoortTotaal (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welk soort totaal u als resultaat van de functie wilt. U heeft de keuze uit de volgende opties:


1 = Grondslagbedrag

2 = BTW-bedrag

3 = Aangifte bedrag

4 = Aangifte BTW


Voorbeeld

=AP_BTW_Aangifte("MVL00900";2009;"1:6";"1A:3A";1;ONWAAR)

Cummulatief (verplicht, enkele selectie)

Met WAAR of ONWAAR geeft u aan of u een cummulatief totaal wilt berekenen op basis van de opgegeven aangiftemaand(en). Indien u WAAR opgeeft, dan zal er een cummulatief totaal worden berekend. U kunt een cummulatief totaal alleen berekenen indien u een enkele aangiftemaand (b.v. 6) heeft opgegeven en dus geen gecombineerde selectie (b.v. 1 t/m 6) heeft ingevoerd.


Voorbeeld

=AP_BTW_Aangifte("MVL00900";2009;"1:6";"1A:3A";1;ONWAAR)


NB: U voert de keuze WAAR of ONWAAR altijd zonder aanhalingstekens in.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer