Financieel

Functies ››
Parent Previous Next

In deze sectie treft u alle functies aan in de categorie Financieel.


Formule

Omschrijving

AP_BTW_Aangifte

Deze functie geeft als resultaat een totaalbedrag van de grondslag of BTW voor opgegeven BTW-vak(ken) in opgegeven aangiftemaand(en).

AP_Crediteur_GemBetalingsTermijn

Deze functie geeft als resultaat de gemiddelde betalingstermijn van alle, betaalde of openstaande crediteurfactu(u)r(en), uitgaande van de factuurdatum of vervaldatum.

AP_Crediteur_InkFin

Deze functie geeft als resultaat de inkooptotalen op basis van de financiële inkoopfacturen.

AP_Crediteur_InkOrd

Deze functie geeft als resultaat de inkooptotalen op basis van de inkooporders.

AP_Crediteur_OpenDatum

Deze functie geeft als resultaat het openstaand, vervallen of niet vervallen saldo voor geselecteerde crediteuren op een opgegeven peildatum.

AP_Crediteur_OpenPeriode

Deze functie geeft als resultaat het openstaand, vervallen of niet vervallen saldo voor geselecteerde crediteuren in een opgegeven boekjaar/periode.

AP_Crediteur_Openstaand

Deze functie geeft als resultaat het openstaand saldo voor geselecteerde crediteuren.

AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInMaand

Deze functie geeft als resultaat het totaalbedrag van openstaande posten welke vervallen in de geselecteerde maand(en).

AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek

Deze functie geeft als resultaat het totaalbedrag van openstaande posten welke vervallen in de geselecteerde we(e)k(en).

AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn

Deze functie geeft als resultaat de gemiddelde betalingstermijn van alle, betaalde of openstaande debiteurfactu(u)r(en), uitgaande van de factuurdatum of vervaldatum.

AP_Debiteur_OmzetFinPeriode

Deze functie geeft als resultaat de financiële omzettotalen van debiteuren.

AP_Debiteur_OmzetPeriode

Deze functie geeft als resultaat de omzettotalen van debiteuren.

AP_Debiteur_OpenDatum

Deze functie geeft als resultaat het openstaand, vervallen of niet vervallen saldo voor geselecteerde debiteuren op een opgegeven peildatum.

AP_Debiteur_OpenPeriode

Deze functie geeft als resultaat het openstaand, vervallen of niet vervallen saldo voor geselecteerde debiteuren in een opgegeven boekjaar/periode.

AP_Debiteur_Openstaand

Deze functie geeft als resultaat het openstaand saldo voor geselecteerde debiteuren.

AP_Debiteur_Openstaand_VervaltInMaand

Deze functie geeft als resultaat het totaalbedrag van openstaande posten welke vervallen in de geselecteerde maand(en).

AP_Debiteur_Openstaand_VervaltInWeek

Deze functie geeft als resultaat het totaalbedrag van openstaande posten welke vervallen in de geselecteerde we(e)k(en).

AP_Dossier_Periode

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de dossier(s) in de geselecteerde periode(n).

AP_Dossier_Totaal

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de dossier(s).

AP_Dossier_Week

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de dossier(s) in de geselecteerde we(e)k(en).

AP_Kpl_Periode

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de kostenplaats(en) in de geselecteerde periode(n).

AP_Kpl_Week

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de kostenplaats(en) in de geselecteerde we(e)k(en).

AP_Rek_Periode

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de grootboekrekening(en) in de geselecteerde periode(n).

AP_Rek_Week

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de grootboekrekening(en) in de geselecteerde we(e)k(en).

AP_Rek_Week_Budget

Deze functie geeft als resultaat het budgetbedrag omgerekend naar de geselecteerde we(e)k(en) voor geselecteerde grootboekrekening(en).

AP_Rubriek_Periode

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de rubriek(en) in de geselecteerde periode(n).

AP_Rubriek_Week

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de rubriek(en) in de geselecteerde we(e)k(en).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation