AP_Crediteur_InkFin

Functies ›› Financieel ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat de inkooptotalen op basis van de financiële inkoopfacturen.

Formule inclusief parameters

AP_Crediteur_InkFin(Administratie;Boekjaar;Periode;[Crediteur];[Land];[Rekening];[Kostenplaats];[Dossier];SoortTotaal;Cummulatief)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)

=AP_Crediteur_InkFin("900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)

Periode (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere periodes opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of ander invoer.

Crediteur (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere crediteuren opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen crediteur opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op crediteur. M.a.w. in dit geval worden alle crediteuren in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Land (optioneel, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere landen opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u 'Nederland' in de selectie wilt opgeven, doet u dit door de waarde 'geen' te gebruiken.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of ander invoer.

Rekening (optioneel, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere rekeningnummers opgeven via een gecombineerde selectie. U kunt hier geen subtotaal rekeningen opgeven.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Kostenplaats (optioneel, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere kostenplaatsen opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Dossier (optioneel, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere dossiers opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

SoortTotaal (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welk soort totaal in de berekening moeten worden meegenomen.


1 = Totaal debet

2 = Totaal credit

3 = Totaal


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)

Cummulatief (verplicht, enkele selectie)

Met WAAR of ONWAAR geeft u aan of u een cummulatief totaal wilt berekenen op basis van de opgegeven periode. Indien u WAAR opgeeft, dan zal er een cummulatief totaal worden berekend. U kunt een cummulatief totaal alleen berekenen indien u een enkele periode (b.v. 6) heeft opgegeven en dus geen gecombineerde selectie (b.v. 1 t/m 6) heeft ingevoerd.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_InkFin("MVL00900";2014;"1:4,12";"7001:7003,4350";"geen,DE";"2020:6999,7090";"0100:0300,0500";"1000:1300,9000";3;WAAR)


NB: U voert de keuze WAAR of ONWAAR altijd zonder aanhalingstekens in.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator