AP_Crediteur_Mutatie

Functies ›› Financieel ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat het mutatiesaldo voor geselecteerde crediteuren over een bepaalde periode

Formule inclusief parameters

AP_Crediteur_Mutatie(Administratie;[Crediteur];[JournaalCodes];Datum_vanaf;Datum_t/m;SoortTotaal)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Mutatie("MVL00900";"5001:5095";"14:30";"01-01-2013";"31-12-2013";1)

=AP_Crediteur_Mutatie("900";"5001:5095";"14:30";"01-01-2013";"31-12-2013";1)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Crediteur (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere crediteuren opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen crediteur opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op crediteur. M.a.w. in dit geval worden alle crediteuren in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Mutatie("MVL00900";"5001:5095";"14:30";"01-01-2013";"31-12-2013";1)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Journaal codes (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere Journaalcode opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen journaalcode opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op Journaalcode. M.a.w. in dit geval worden alle Journaalcode in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

AP_Crediteur_Mutatie("MVL00900";"5001:5095";"14:30";"01-01-2013";"31-12-2013";1)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Datum_vanaf (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één datum-vanaf opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Mutatie("MVL00900";"5001:5095";"14:30";"01-01-2013";"31-12-2013";1)

NB: Voer de datum_vanaf bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing)

Datum_t/m (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één datum-vanaf opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Mutatie("MVL00900";"5001:5095";"14:30";"01-01-2013";"31-12-2013";1)

NB: Voer de datum_t/m bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing)

SoortTotaal (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welk soort totaal u voor de berekening wilt laten gebruiken. U heeft de keuze uit de volgende opties:


1 = Alles

2 = KBG

3 = niet-KBG


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Mutatie("MVL00900";"5001:5095";"14:30";"01-01-2013";"31-12-2013";1)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily