AP_Crediteur_OpenPeriode

Functies ›› Financieel ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat het openstaand, vervallen of niet vervallen saldo voor geselecteerde crediteuren in een opgegeven boekjaar/periode.

Formule inclusief parameters

AP_Crediteur_OpenPeriode(Administratie;Boekjaar;Periode;[Crediteur];[BetalingsConditie];SoortTotaal)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_OpenPeriode("MVL00900";2009;11;"5001:5095";"14:30";1)

=AP_Crediteur_OpenPeriode("900";2009;11;"5001:5095";"14:30";1)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_OpenPeriode("MVL00900";2009;11;"5001:5095";"14:30";1)

Periode (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één periode opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_OpenPeriode("MVL00900";2009;11;"5001:5095";"14:30";1)

Crediteur (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere crediteuren opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen crediteur opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op crediteur. M.a.w. in dit geval worden alle crediteuren in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_OpenPeriode("MVL00900";2009;11;"5001:5095";"14:30";1)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

BetalingsConditie (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere betalingsconditiecodes opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen betalingsconditiecode opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op betalingsconditiecode. M.a.w. in dit geval worden alle betalingscondities in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_OpenPeriode("MVL00900";2009;11;"5001:5095";"14:30";1)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

SoortTotaal (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welk soort totaal u voor de berekening wilt laten gebruiken. U heeft de keuze uit de volgende opties:


1 = Bedrag openstaand

2 = Bedrag vervallen

3 = Bedrag niet vervallen


Voorbeeld

=AP_Crediteur_OpenPeriode("MVL00900";2009;11;"5001:5095";"14:30";1)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites