AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek

Functies ›› Financieel ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat het totaalbedrag van openstaande posten welke vervallen in de geselecteerde we(e)k(en).

Formule inclusief parameters

AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek(Administratie;Boekjaar;Week;[Crediteur];[BetalingsConditie])

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek("MVL00900";2009;"27:35";"5001:5095";"14:30")

=AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek("900";2009;"27:35";"5001:5095";"14:30")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek("MVL00900";2009;"27:35";"5001:5095";"14:30")

Week (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere weken opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek("MVL00900";2009;"27:35";"5001:5095";"14:30")


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Crediteur (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere crediteuren opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen crediteur opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op crediteur. M.a.w. in dit geval worden alle crediteuren in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek("MVL00900";2009;"27:35";"5001:5095";"14:30")


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

BetalingsConditie (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere betalingsconditiecodes opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen betalingsconditiecode opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op betalingsconditiecode. M.a.w. in dit geval worden alle betalingscondities in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Crediteur_Openstaand_VervaltInWeek("MVL00900";2009;"27:35";"5001:5095";"14:30")


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator