AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn

Functies ›› Financieel ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat de gemiddelde betalingstermijn van alle, betaalde of openstaande debiteurfactu(u)r(en), uitgaande van de factuurdatum of vervaldatum.

Formule inclusief parameters

AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn(Administratie;Boekjaar;[Debiteur];SoortFacturen;SoortUitgangsDatum)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn("MVL00900";2009;"1001:1005";2;1)

=AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn("900";2009;"1001:1005";2;1)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn("MVL00900";2009;"1001:1005";2;1)

Debiteur (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere debiteuren opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen debiteur opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op debiteur. M.a.w. in dit geval worden alle debiteuren in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn("MVL00900";2009;"1001:1005";2;1)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

SoortFacturen (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welke soort facturen in de berekening moeten worden meegenomen.


1 = Alleen openstaande facturen

2 = Alleen volledig betaalde, niet meer openstaande, facturen

3 = Alle facturen


Voorbeeld

=AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn("MVL00900";2009;"1001:1005";2;1)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

SoortUitgangsDatum (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welke soort uitgangsdatum u voor de berekening wilt laten gebruiken. U heeft de keuze uit de volgende opties:


1 = Factuurdatum

2 = Vervaldatum


Voorbeeld

=AP_Debiteur_GemBetalingsTermijn("MVL00900";2009;"1001:1005";2;1)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator