AP_Kpl_Week

Functies ›› Financieel ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat het totaal van de kostenplaats(en) in de geselecteerde we(e)k(en).

Formule inclusief parameters

AP_Kpl_Week(Administratie;Boekjaar;Week;Dossier;RekeningNummer;SoortTotaal;Cummulatief)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Kpl_Week("MVL00900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)

=AP_Kpl_Week("900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Kpl_Week("MVL00900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)

Week (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere weken opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u een cummulatief totaal wilt berekenen, dan mag u hier slechts één enkele week opgeven en dus geen gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Kpl_Week("MVL00900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Kostenplaats (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere kostenplaatsen opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Kpl_Week("MVL00900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

RekeningNummer (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere rekeningnummers opgeven via een gecombineerde selectie. U kunt hier geen subtotaal rekeningen opgeven.


Voorbeeld

=AP_Kpl_Week("MVL00900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

SoortTotaal (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welk soort totaal u voor de berekening wilt laten gebruiken. U heeft de keuze uit de volgende opties:


1 = Bedrag

2 = Aantal


Voorbeeld

=AP_Kpl_Week("MVL00900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)

Cummulatief (verplicht, enkele selectie)

Met WAAR of ONWAAR geeft u aan of u een cummulatief totaal wilt berekenen op basis van de opgegeven week. Indien u WAAR opgeeft, dan zal er een cummulatief totaal worden berekend. U kunt een cummulatief totaal alleen berekenen indien u een enkele week (b.v. 6) heeft opgegeven en dus geen gecombineerde selectie (b.v. 1 t/m 6) heeft ingevoerd.


Voorbeeld

=AP_Kpl_Week("MVL00900";2009;"26:38";"KPL1:KPL8";"8000:8999";1;ONWAAR)


NB: U voert de keuze WAAR of ONWAAR altijd zonder aanhalingstekens in.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor