AP_Rek_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de grootboekrekeningtabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van een grootboekrekening.

Formule inclusief parameters

AP_Rek_Veld(Administratie;Boekjaar;Rekening;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Rek_Veld("MVL00900";2009;"4100";"OMSCHR")

=AP_Rek_Veld("900";2009;"4100";"OMSCHR")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Rek_Veld("MVL00900";2009;"4100";"OMSCHR")

Rekening (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één grootboekrekening opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Rek_Veld("MVL00900";2009;"4100";"OMSCHR")


NB: Voer de grootboekrekening bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Rek_Veld("MVL00900";2009;"4100";"OMSCHR")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de grootboekrekeningtabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen. In deze opgave ontbreken de vrije velden die u eventueel in uw administratie bij grootboekrekeningen heeft aangemaakt. U kunt deze vrije velden natuurlijk wel in deze functie als veldnaam opgeven. Indien u het vrije veld bijvoorbeeld de naam "EXTRAINFO" heeft gegeven tijdens het aanmaken, dan is de veldnaam "VVEXTRAINFO"; m.a.w. u dient het voorvoegsel "VV" toe te voegen.


Veldnaam

Omschrijving

ZOEKNAAM

Zoeknaam

OMSCHR

Omschrijving

SOORT

Soort

CDVERBYZ

Verbijzondering (J/N)

CDBLOKKADE

Blokkade (J/N)

CDBUDGET

Soort budget

SUBTOTAAL

Subtotaal niveau

OORTPERC

Oort percentage

BTWCODE

BTW-code

SOORTLEVERING

Soort levering

BTWNIETAFTREKBAAR

BTW niet aftrekbaar (J/N)

CODERUBRIEK1

Code rubriek 1

CODERUBRIEK2

Code rubriek 2

CODERUBRIEK3

Code rubriek 3

ACTIVA

Activa (J/N)

ACTIVATYPE

Activa type

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator