AP_Project_Veld

Functies ›› Algemeen ››
Parent Previous Next

Resultaat

Met deze functie kunt u de waarde van een databaseveld ophalen uit de projecttabel. Bijvoorbeeld de omschrijving van het project.

Formule inclusief parameters

AP_Project_Veld(Administratie;Project;VeldNaam)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Project_Veld("MVL00900";"P3000";"OMSCHR")

=AP_Project_Veld("900";"P3000";"OMSCHR")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Project (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één project opgegeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Project_Veld("MVL00900";"P3000";"OMSCHR")


NB: Voer de projectcode bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Veldnaam (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één veldnaam opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Project_Veld("MVL00900";"P3000";"OMSCHR")


NB: Voer de veldnaam bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.


U kunt elk in de projecttabel voorkomend veld opgeven. Hieronder vind u een opgave van de belangrijkste veldnamen. In deze opgave ontbreken de vrije velden die u eventueel in uw administratie bij projecten heeft aangemaakt. U kunt deze vrije velden natuurlijk wel in deze functie als veldnaam opgeven. Indien u het vrije veld bijvoorbeeld de naam "EXTRAINFO" heeft gegeven tijdens het aanmaken, dan is de veldnaam "VVEXTRAINFO"; m.a.w. u dient het voorvoegsel "VV" toe te voegen.


Veldnaam

Omschrijving

SOORT

Projectsoort

STATUS

Projectstatus

CDGROEP

Projectgroep

CDDOSSIER

Dossier

CDHOOFDPROJECT

Hoofdproject

ZOEKNAAM

Zoeknaam

OMSCHR

Omschrijving

CDDEBITEUR

Debiteurnummer

ADRES

Projectadres

PERSOON

Contactpersoon

CDBETCOND

Code betalingsconditie

REFERENTIE

Referentie

JOURNALISERING

Type journalisering

CDVALUTA

Valutacode

AANNEEMSOMVAL

Aanneemsom

PRIJSSTELLING

Prijsstelling

CDPRIJSLIJST

Prijslijstcode

OPSLAGPERC_MAT

Opslagpercentage materiaal

OPSLAGPERC_UUR

Opslagpercentage uren

OPSLAGPERC_WKD

Opslagpercentage werk derden

OPSLAGPERC_DIV

Opslagpercentage diversen

FACTUURTEKST

Factuurtekst

GEFACTUREERDVAL

Bedrag gefactureerd

TELEFOON

Telefoonnummer

TELEFOONMOBIEL

Mobiel nummer

TELEFAX

Telefax nummer

STARTDATUM

Startdatum project

EINDDATUM

Einddatum project

AFSLUITDATUM

Afsluitdatum project

HEROPENDATUM

Heropendatum project

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor