Projecten en uren

Functies ››
Parent Previous Next

In deze sectie vindt u alle functies in de categorie Projecten en uren.


Formule

Omschrijving

AP_Project_Geboekt

Deze functie geeft als resultaat het totaal van geboekte mutaties voor geselecteerde projecten.

AP_Project_Gefactureerd

Deze functie geeft als resultaat het totaal gefactureerde bedrag voor geselecteerde projecten.

AP_Uren_PersoonWeek

Deze functie geeft als resultaat het totaal van uurboekingen voor geselecteerde personen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator