AP_Uren_PersoonWeek

Functies ›› Projecten en uren ››
Parent Previous

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat het totaal van uurboekingen voor geselecteerde personen.

Formule inclusief parameters

AP_Uren_PersoonWeek(Administratie;Boekjaar;Week;Persoon;[Uursoort];[Uurgroep];[Project];[Declarabel];[Akkoord];SoortTotaal)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)

=AP_Uren_PersoonWeek("900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (verplicht, enkele selectie)

U kunt hier maximaal één boekjaar opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)

Week (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere weken opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of ander invoer.

Persoon (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere projecten opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Uursoort (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere uursoorten opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen uursoort opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op uursoort. M.a.w. in dit geval worden alle uursoorten in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of ander invoer.

Uurgroepen (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere uurgroepen opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen uurgroep opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op uurgroep. M.a.w. in dit geval worden alle uurgroepen in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of ander invoer.

Project (optioneel, gecombineerde selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt één of meerdere projecten opgeven via een gecombineerde selectie. Indien u geen project opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op project. M.a.w. in dit geval worden alle projecten in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Declarabel (optioneel, enkele selectie)

Deze parameter is optioneel. Hier geeft u met WAAR (= 'Ja') of ONWAAR (= 'Nee') aan of u alleen declarabele (WAAR) of niet-declarabele (ONWAAR) uren in de berekening wilt laten meenemen. Indien u niets opgeeft, zal hierop geen selectie plaatsvinden.


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)

Akkoord (optioneel, enkele selectie)

Deze parameter is optioneel. Hier geeft u met WAAR (= 'Ja') of ONWAAR (= 'Nee') aan of u alleen geakkordeerde (WAAR) of niet-geakkordeerde (ONWAAR) uren in de berekening wilt laten meenemen. Indien u niets opgeeft, zal hierop geen selectie plaatsvinden.


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)

SoortTotaal (verplicht, enkele selectie)

Hier geeft u met één cijfercode aan welk soort totaal u voor de berekening wilt laten gebruiken. U heeft de keuze uit de volgende opties:


1 = Aantal ingevoerd

2 = Aantal facturabel

3 = Bedrag facturabel

4 = Bedrag kosten


Voorbeeld

=AP_Uren_PersoonWeek("MVL00900";2009;"28:36";"BAS:GERARD";"AC1:AC8";"GR1:GR3";"PR1:PR5";WAAR;ONWAAR;3)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease