AP_Project_Gefactureerd

Functies ›› Projecten en uren ››
Parent Previous Next

Resultaat

Deze functie geeft als resultaat het totaal gefactureerde bedrag voor geselecteerde projecten.

Formule inclusief parameters

AP_Project_Gefactureerd(Administratie;[Boekjaar];Project)

Uitleg parameters

Administratie (verplicht, enkele selectie)

U kunt de administratie opgeven als volledige databasenaam (b.v. MVL00900) of alleen het nummer (b.v. 900). U kunt maximaal één administratie opgeven (enkele selectie).


Voorbeeld

=AP_Project_Gefactureerd("MVL00900";2009;"PR1:PR4")

=AP_Project_Gefactureerd("900";2009;"PR1:PR4")


NB: Voer de administratie bij voorkeur in tussen aanhalingstekens; dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing.

Boekjaar (optioneel, enkele selectie)

Deze parameter is optioneel. U kunt hier maximaal één boekjaar opgegeven (enkele selectie). Indien u geen boekjaar opgeeft, zal er voor de berekening niet geselecteerd worden op boekjaar. M.a.w. in dit geval worden alle boekjaren in het resultaat meegenomen.


Voorbeeld

=AP_Project_Gefactureerd("MVL00900";2009;"PR1:PR4")

Project (verplicht, gecombineerde selectie)

U kunt één of meerdere projecten opgeven via een gecombineerde selectie.


Voorbeeld

=AP_Project_Gefactureerd("MVL00900";2009;"PR1:PR4")


NB: Voer een gecombineerde selectie altijd in tussen aanhalingstekens. Dit omdat Excel deze anders mogelijk kan verwarren met een celverwijzing of andere invoer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool